Temat: Spotkanie w Ɓodzi

Hej, czy sƂyszeliƛcie, ĆŒe podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki 2018 https://elodzkie.pl/wydarzenia/kongres- 
 -ebcl-2018 ma wystąpić Markku Markkula? To Pierwszy Wiceprzewodniczący Komitetu RegionĂłw. Mam nadzieję, ĆŒe uda mi się go poznać.