1

Temat: For twenty-five fifths

Czy to prawidƂowy zwrot, i znaczy tyle co: It's twenty-five minutes to five?