Temat: sprawdzenie tłumaczeń

Proszę o sprawdzenie tłumaczeń (właściwie końcówek, bo te zwroty zostały już podane smile)
1. Nieprzemyślana działalność człowieka wywołuje katastrofę ekologiczną.
непродуманная деятельность человека вызывает экологическoй катастрофy.
2. Zachwianie równowagi między człowiekiem i przyrodą zagraża środowisku naturalnemu.
нарушение равновесия между человеком и природой угрожает окружающей среды.
3. Człowiek zanieczyszcza powietrze i wodę trującymi chemikaliami i spalinami.
Человек загрязняет воздух и воду ядовитыми химикатами и вредными газaми.
4. Skutkiem zanieczyszczenia środowiska jest dziura ozonowa, ocieplenie klimatu, co powoduje wyniszczenie gatunków zwierząt i roślin oraz choroby ludzi.
результатeм загрязнения природы озоновая дыра, потепление климатa, которое приводит к гибельи животных и растений и заболевания людей.

2

Odp: sprawdzenie tłumaczeń

1. Экологическую
2. Среде
3. Nic nie ma
4.Результатом загрязнения природы есть озоновая дыра, потепление климата, которое приводит к гибели животных и растений, а так же заболеваний у людей