1 (edytowany przez jadali 2015-11-10 11:14:16)

Temat: Zemanek Adina — Estetyka ChiƄska (antologia)

[img]http://ecsmedia.pl/c/estetyka-chinska-antologia-b-iext3728205.jpg[/img]


Zemanek Adina — Estetyka ChiƄska (antologia)
Zemanek Adina jest adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego
Wschodu, Uniwersytetu JagieloƄskiego. UkoƄczyƂa filologię chiƄską
i angielską na uniwersytecie w Bukareszcie. Estetyka ChiƄska to
podręcznik akademicki.


SPIS RZECZY

Adina Zemanek — WPROWADZENIE

CZĘƚĆ I

TEKSTY OGÓLNE
Luo Zhongfeng — UksztaƂtowanie Się Estetyzującego Stylu Ć»ycia
Zong Baihua — Wstępne RozwaĆŒania na Temat Kluczowych Pojęć Historii Estetyki ChiƄskiej

CZĘƚĆ II

POCZĄTKI CHIƃSKIEJ MYƚLI ESTETYCZNEJ
Xun Kuang — Xunzi. O Muzyce
Księga pieƛni. Wielka przedmowa
Kenneth DeWoskin — Dawna ChiƄska Muzyka a Pochodzenie Terminologii Estetycznej

CZĘƚĆ III

POEZJA
Cao Pi — Wzorcowe Rozprawy. Rozprawa o Literaturze
Lu Ji — Poemat o Literaturze
Liu Xie — UmysƂ Literacki i RzeĆșbienie SmakĂłw
Stephen Owen — Poezja w Tradycji ChiƄskiej
Kang-i Sun Chang — ChiƄska "Liryczna Krytyka Literacka" w Okresie Szeƛciu Dynastii

CZĘƚĆ IV

KALIGRAFIA I MALARSTWO
Zong Bing — O Malowaniu PejzaĆŒy. Przedmowa
Fu Zai — Patrząc Na Sekretarza Zhanga Malującego Sosny i SkaƂy
Zhang Yanyuan —Zapiski o SƂynnych Malarzach Poprzez Wieki
Jing Hao — Zapiski o Sztuce Pędzla
Guo Ruoxu — Zapis Tego, Co WidziaƂem i ZasƂyszaƂem o Malarstwie
Guo Xi, Guo Si — Niedoƛcignione Uroki Lasów i Strumieni
Su Shi — Zapiski o Malowaniu w ƚwiątyni Jingyin
Dang You — Kolofony Malarskie Szerokiego Strumienia
Deng Chun — Ciąg Dalszy o Malarstwie
Huang Gongwang — Tajemnica Opisywania Krajobrazu
Shitao — SƂowa Mistrza o Malarstwie
Shen Zongqian — ƁódĆș Gorczycy. O nauce Malarstwa
Su Zhe — Poemat o Tuszu i Bambusach
Zhang Tuigong — Zapiski o Malarstwie Bambusów Tuszem
Zhongren — Wzornik Malarstwa ƚliw Huaguanga
Wu Tasiu — Wzornik Malarstwa ƚliw z Sosnowego Studia
Chang Chung-yuan — Spokój Duszy Odzwierciedlony w ChiƄskim Malarstwie
Francois Cheng — Pustka w ChiƄskim Malarstwie
Zong Baihua — ƚwiadomoƛć Przestrzeni WyraĆŒana w ChiƄskiej i Zachodniej Technice Malarskiej

CZĘƚĆ V

SZTUKA OGRODÓW
Ji Cheng — O tworzeniu Ogrodów
R. Stewart Johnston — Plany, Idee i Techniki
Maggie Keswick — Okiem Malarza
Charles Jencks — Znaczenie CchiƄskiego Ogrodu

ZAKOƃCZENIE

Michael Sullivan — Sztuka ChiƄska i Jej WpƂyw na Zachodzie

SƂownik postaci historycznych
Tablica chronologiczna chiƄskich dynastii
Nota od Wydawcy
Spis ilustracji