1

Temat: For twenty-five fifths

Czy to prawidłowy zwrot, i znaczy tyle co: It's twenty-five minutes to five?