logo słówka

#1 2016-06-06 20:00:07

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

ἱερογλυφικά hieroglyphika - święte znaki (z greki) a naprawdę w Kemet:
𓏞𓈖𓏜𓊹𓌃                                                (znaki te zobaczycie powiększając widok w przeglądarce do 300%)
"SeshNy Medaw(u)-netcher" [sš n mdw ntr] – to Pismo Mowy Boskiej smile

Na YT zadano mi pytanie:
Iwona Janiak - Czy można w jakiś sposób porównać hymn Echnatona do Psalmu 104?

Hebrajczycy byli koczownikami (przyswajali sobie zwyczaje krajów przez które przechodzili), na 50 tys mieszkańców Achetaton stanowili 30% populacji (zamieszkał tam ok co drugi hebrajczyk, a mniej niż co 10 Egipcjanin - na swoich działkach całe życie kopali kanały i mieli od nowa kopać na pustyni?)
Nawet Rzymianie okupując Egipt przyjęli jego zwyczaje i zaczęli się mumifikować.

W 1350 pne Echnaton wprowadził monoteizm, "Syn ocalony z wody (eg)" (Mojżesz) trzydzieści (mógł urodzić się 5 lat po upadku religii Atona za Horemheba) lat później zna zapis hieroglificzny (koptyjski i aramejski, pochodzą z nowoegipskiego po reformie Echnatona - starohebrajski powstał po 500 pne i korzystał z alfabetu fenickiego) tworzy pierwsze zapisy (większość przyszłych tekstów Biblii przekazywana jest przez 500 lat USTNIE)
1250 pne – wyjście Izraelitów z Egiptu za  Ramzesa I, egipskiego faraona, założyciela dziewiętnastej dynastii
1000 pne - Dawid jako prosty pastuszek jest autorem psalmu 104
300 pne - Septuaginta - pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę.
Przekład ten powstał pomiędzy 280 a 130 rokiem p.n.e. w Aleksandrii i jest dziełem wielu tłumaczy.
Od czasu powstania tego tłumaczenia aż do wieku IV n.e., z którego pochodzą najstarsze prawie pełne odpisy
Septuaginty (Kodeks Watykański i Synajski z IV wieku oraz Aleksandryjski z wieku V),
jej tekst przeszedł długą drogę kolejnych kopii, wersji, dokonanych recenzji, korekt, uzupełnień
oraz prób ujednolicenia treści.
325 ne Sobór Konstantyna i cenzura - podział tekstów na natchnione i apokryfy, tzn. pobożne pisma o wielkim autorytecie w starożytności, które zostały jednak uznane za odszczepienie (dotyczy obydwu testamentów)
http://historia.newsweek.pl/faraon-echn … 108,1.html
http://biblia.wiara.pl/doc/423272.ZESLA … TEGO-ROK-A
Psalm 104
wiersze 3-8 odnosi się do akadyjskiego eposu o Gilgameszu
wiersz 9, 29 (częściowo: ale nawiązuje do dania i odebrania oddechu), 30, 33-35 autorski Dawida
pozostałe 23 pochodzą z Hymnu do Atona w mniejszym lub większym stopniu:
https://translate.google.pl/translate?h … rev=search
(problem: Dawid streszcza 140 linii Hymnu do Atona do 35 linii w jednej swojej odwołując się do kilku Echnatona
w innych miejscach) Efekt podobny:
Księga Umarłych (Neferhotep). Spowiedź w sali Obu Prawd (waga):
Nie popełniłem grzechów.
Nie podnosiłem ręki.
Nie rabowałem.
Nie pomniejszałem miary.
Nie popełniałem niesprawiedliwości.
Nie kradłem rzeczy bożych.
Nie mówiłem podstępnie.
Nie odbierałem jedzenia.
Nie gniewałem się.
Nie szkodziłem.
Nie zarzynałem byków bożych.
Nie kradłem.
Nie zabiłem człowieka.
Nie trudniłem się lichwą zbożową.
Nie rabowałem przydziału chleba.
Nie robiłem intryg.
Nie rzucałem oszczerstw.
Nie rabowałem poborcy rzeczy jego.
Nie cudzołożyłem.
Nie zajmowałem się samogwałtem.
Nie sprawiałem przerażenia.
Nie szkodziłem.
Nie rozpłomieniałem się.
Nie czyniłem się głuchym na słowa prawdy.
Nie buntowałem się.
Nie dawałem znaków porozumiewawczych (w czasie rozprawy sądowej)
Nie zajmowałem się samogwałtem, nie cudzołożyłem z chłopcem.
Nie bluźniłem.
Nie podnosiłem ręki.
Nie czyniłem gwałtownym serca mego.
Nie pogarszałem charakteru mego, nie usuwałem boga.
Nie mnożyłem głosu mego ponad to, co trzeba powiedzieć.

Jeśli się zna z Biblii słynne 10 Przykazań, od razu uderza podobieństwo. Wystarczy streścić i samo wyjdzie 10 przykazań.
----------------------------------------------------- CYTAT
Jako egiptolog zajmę się jedynie rozpatrzeniem zapożyczeń z literatury egipskiej, pozostawiając mezopotamską fachowcom. Na początku należy powiedzieć, że większość najistotniejszych ksiąg biblijnych ma swój wcześniejszy, egipski odpowiednich, z wyjątkiem pism związanych z historią Izraela. Isnieje więc odpowiednik Księgi Rodzaju — Staela Szabaki, Papirus Bremner-Rhind, Księgi Piramid, itp.; Psalmów — np. Papirus Ledejski; Ksiąg mądrościowych — z potężnego gatunku literackiego zwanego w Egipcie sbojet odnaleziono kilkanaście ze wzmiankowanych w źródłach kilkudziesięciu utworów; Pieśń nad Pieśniami — zbiór liryczny pt. Siedem Howet oraz Przypowieści budujących — Złamany życiem, Wymowny wieśniak, Prawda i kłamstwo, Setme, Si-Usire, Oko słoneczne, itp. Posiadamy też odpowiedniki niektórych utworów Nowego Testamentu i wczesnochrześcijańskich apokryfów.

Oczywiście nie oznacza to, że literatura biblijna jest plagiatem, czy prostym zapożyczeniem egipskim. Jasne jest jednak, że przed Biblią istniały już w starożytnym Egipcie utwory o podobnej tematyce, zawierające podobne wątki i podobne rozwiązania ideowe. Są wśród nich jednak i takie, które znacznie wykraczają poza ogólnokulturowe podobieństwa i są tak bardzo zbliżone do egipskich, że nie istnieje inna możliwość, prócz hipotezy zapożyczenia.

Weźmy dla przykładu znaną biblijną historię Józefa. Ma on egipski odpowiednik w Opowieści o dwóch braciach. Od razu rzuca się w oczy podobieństwo losów głównych bohaterów: hebrajskiego Józefa i egipskiego Baty. Bata prześladowany przez starszego brata, z trudem uchodzi śmierci z jego ręki i jest zmuszony porzucić kraj ojczysty (osiada w Libanie). Jozef natomiast prześladowany jest przez starszych braci i także zmuszony do opuszczenia ojczyzny (z tą różnicą, że osiada w Egipcie jako niewolnik). Los Baty ulega poprawie dzięki interwencji Pana Wszechrzeczy Re, który czyni go możnym w Libanie, Józefowi zaś pomaga Jahwe i czyni go wielkorządcą Egiptu. Obaj cierpią przez przewrotność kobiety, obaj odnoszą ostateczne zwycięstwo i obaj przekazują owoc swojej pracy nawróconemu ze złej drogi starszemu bratu — Bata Anupowi, a Józef Judzie. Lecz nie tylko losy bohaterów są podobne. Obie historie zawierają epizod z kuszeniem niewinnego młodzieńca przez niewiastę, opisany w obu tekstach prawie dokładnie w ten sam sposób.

Porównajmy:

„… Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego: "Połóż się ze mną!" On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana: „Pan mój o nic się nie troszczy odkąd jestem w domu, bo cały mój majątek oddał mi we władanie. On sam niczego mi nie wzbrania wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciw Bogu" (...) Pewnego dnia, gdy wszedł do domu (...) uchwyciła go za płaszcz i powiedziała: „Połóż się ze mną!" Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz e jej ręku i wybiegł z domu." (Genesis 39,7-12)

A oto opis egipski:

„Zapragnęła poznać go, jak się poznaje mężczyznę. Podniosła się więc, uczepiła się go i powiedziała: "Choć spędzimy razem chwilkę, połóżmy się…" Lecz młodzieniec stał się jak rozwścieczony lampart, gdy usłyszał to podłe wyznanie, które mu uczyniła (...) Tak się do niej odezwał: „Jak to? Ty przecież jesteś dla mnie jak matka, a twój mąż jest dla mnie jak ojciec i starszy jest ode mnie i wychował mnie (...). Podniósł swoje brzemię i poszedł na pole." (Opowieść o dwóch braciach)

Oczywiście wzgardzona niewiasta zaprzysięgła opornemu młodzikowi zemstę. Oto tekst biblijny:

„A kiedy przyszedł pan Józefa do domu, opowiedziała o zajściu tak: "Wszedł do mnie ów sługa, Hebrajczyk, (...) aby ze mną swawolić. A kiedy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu." Wtedy jego pan zapałał wielkim gniewem, gdy usłyszał te słowa (...)"

A tak opisuje to zdarzenie tekst egipski:

„Kiedy jej mąż wrócił wieczorem… zastał żonę leżącą — udawała chorą. Mąż spytał ją: "Co ci się stało?" "Nic mi się nie stało, tylko twój brat, gdy przyszedł po ziarno dla ciebie, zastał mnie siedzącą samotnie i powiedział mi: „Choć spędzimy razem chwilkę, połóżmy się" Tak powiedział, ale jak nie usłuchałam... Wtedy przestraszył się i pobił mnie, żebym ci tylko nie doniosła… uważaj gdy wróci, nie słuchaj go (...)"

Wobec tego, że dużo starsza opowieść o dwóch braciach była szczególnie rozpowszechniona w czasach, na które przypada pobyt Izraelitów w Egipcie, jest rzeczą oczywistą, że musiała wywrzeć wpływ na autora dziejów Józefa, który nie wahał się niemal dosłownie włączyć do swojej relacji pikantnej, lecz umoralniającej historyjki.

Również dzieje Mojżesza posiadają egipski pierwowzór. O ile samo dzieciństwo tego wybitnego męża opisany jest w sposób łudząco podobny do dzieciństwa słynnego króla Sargona z Akkadu (wyłowienie z rzeki w koszyku z sitowia) i kształtowane jest pod wpływem mezopotamskim, to późniejsze jego losy mają bezpośredni wzorzec literacki w pochodzącej z XX wieku p.n.e. egipskiej powieści dydaktycznej Przygody Sinuheta. Obydwa opowiadania są długie, dlatego musimy zadowolić się porównaniem im treści.

Mojżesz dokonuje przestępstwa i ucieka z Egiptu do krainy Middianitów na półwysep Synaj, gdzie zamieszkuje przez czterdzieści lat, poślubiwszy córkę szejka koczowniczego plemienia. Wychowany przez egipską królewnę, w otoczeniu książąt, prowadzi tu życie niezgodne ze swym wielkim przeznaczeniem, aż pewnego dnia zostaje wezwany przez Jahwe do powrotu do Egiptu, w celu wyzwolenia swego ludu.

Sinuhet również ucieka z Egiptu z obawy przed represjami i udaje się do pustynnego kraju Reczenu, znajdującego się na Synaju, podobnie jak Mojżesz zostaje zięciem szejka i także przebywa u niego czterdzieści lat. Wychowany przez królową, w otoczeniu książąt Sinuhet prowadzi teraz również nieodpowiadający jego przeznaczeniu żywot do czasu, gdy bóg objawi mu wolę przywrócenia go na łono kraju rodzinnego.

Opowieść o Sinuhecie (podobnie jak o królu Sargonie) była bardzo rozpowszechniona na Bliskim Wschodzie w II i I tys. p.n.e. Ponieważ zaś obie historie były obowiązkową lekturą szkolną (jedna w Egipcie, a druga w Mezopotamii i Syrii), nie należy się dziwić hebrajskiemu twórcy, który nie mógł oprzeć się tak atrakcyjnym wzorom. Przecież nawet w XX wieku skojarzenie wątku króla Sargona z Przygodami Sinuheta przyniosło światowy fińskiemu pisarzowi Mice Walthariemu. Autor dziejów Mojżesza nie poprzestał jednak na dwóch zapożyczeniach! Dalsze losy wielkiego proroka w Egipcie wykorzystują wątki dwóch innych opowiadań: Czarów na dworze króla Cheopsa i Si-Usire. Kiedy Mojżesz w towarzystwie wymownego brata Aarona staje przed królem, popisuje się cudami i współzawodniczy w nich z egipskimi kapłanami. Bardzo podobne sceny odnajdujemy w dwóch wspomnianych wyżej opowiadaniach. Rzecz tym bardziej ciekawa, że obydwu utworach pojawiają się cuda całkiem zbliżone do mojżeszowych:

„...Dżażaemanch wyrzekł zaklęcie i sprawił, że jedna połowa wód stanęła na drugiej…" (Czarownicy na dworze króla Cheopsa)

oraz „… Gdyby mi Amon tego nie miał za złe… rzuciłbym czary na Egipt i sprawiłbym, że lud egipski przez trzy dni i trzy noce nie widziałby innego światła, jak światło lampy…" (Si-Usire).

Wystarczy skojarzyć te fragmenty z powszechnie znanymi epizodami z Księgi Wyjścia:

"… Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij nad morze i rozdziel je na dwoje… (Ex 14,16)

oraz „...Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni" (Ex 10,22).

Za klejnot literatury religijnej uważa się powszechnie Psalmy. Intelektualiści katoliccy są z nich bardzo dumni i uważają je za wyraźną oznakę jednorazowego natchnienia bożego. Ale i takie utwory pisali Egipcjanie na długo przed powstaniem hebrajskiej liryki religijnej. Niektóre z nich wywarły bezpośredni wpływ na literaturę biblijną. Oto fragmenty słynnego Psalmu 104 porównane z Wielkich hymnem do Atona i Wielkim hymnem do Amona:

(...)

„Ten, który stwarza trawę dla bydła i drzewa owocowe dla ludzi… i który żywi ptaki na każdym drzewie" (Hymn do Amona)

"Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły… " (Psalm 104)

„Kiedy zstępujesz na widnokrąg zachodni, ziemia pogrąża się w ciemnościach… Lew wychodzi ze swej kryjówki, gady kąsają" (Hymn do Atona)

„Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży wielki zwierz leśny. Lwiątka ryczą za łupem…" (Psalm 104)

„Statki pływają, to w jedną, to w drugą stronę — gdyś się pojawił ! Ryby z rzeki wyskakują przed Twoim obliczem… Śwait stworzyłeś wedle serca swego - Ty Jedyny! Wraz z ludźmi, bydłem i wszelką zwierzyną, wszystkim co jest na ziemi, co stąpa nogami, co fruwa i lata na skrzydłach" (Hymn do Atona)

„Jak liczne są Twoje dzieła, o Jahwe! Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna twoich stworzeń. Oto morze wielkie i szerokie, a w nim bez liku jest żyjątek i zwierząt wielkich i małych. Tamtędy wędrują okręty…" (Psalm 104)

Utwór hebrajski nie tylko wykazuje podobieństwo do wcześniejszych od siebie hymnów egipskich, ale jak widać zawiera wiele identycznych porównań i przenośni, a nawet dosłownych powtórzeń. Na uwagę zasługuje też fakt, że Jahwe posiada w nim cechy słoneczne, podobnie jak monoteistyczny egipski Aton i panteistyczny Amon !

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele języka polskiego nauczają w szkołach średnich, że najstarszym pisanym utworem erotycznym jest świata jest Pieśń nad Pieśniami, której autorstwo przypisuje się tradycyjnie królowi Salomonowi (X w. p.n.e.). Teolodzy dowodzą zaś, że jest to alegoryczny opis wzajemnej miłości Chrystusa i Kościoła. Nikt nie ma żadnej wątpliwości co do jej oryginalności i bezwzględnego pierwszeństwa w tej gałęzi liryki.

Tymczasem już tysiąc lat wcześniej w Egipcie rozkwitała liryka erotyczna, a w XIII wieku p.n.e. zapisano na papirusach utwór bardzo zbliżony do rzekomo pierwszego w świecie, a znajdującego się w Biblii! Nosi on tytuł Siedem Howet. Przyjrzyjmy się bliżej obu arcydziełom wczesnej liryki.

Pieśń nad Pieśniami składa się z sześciu utworów, które są zbiorem wyznań miłosnych dwojga zakochanych wraz z dyskretnie wtrąconymi dygresjami chóru. Siedem Howet ma bardzo podobną konstrukcję. Składa się z siedmiu pieśni, wyznań miłosnych kochanków wyrażających ich pragnienia, nadzieje, obawy i wreszcie radość spełnienia. W odróżnieniu od późniejszego utworu hebrajskiego brak tu wstawek chóru, gdyż dla Egipcjan miłość była uczuciem zbyt intymnym, aby mieszać do niej jakiś czynnik społeczny. Oba dzieła są przepiękne i trudno dać któremukolwiek estetyczne pierwszeństwo: Siedem Howet wydaje się być bardziej świeże i naturalne, natomiast Pieśń nad Pieśniami jest o wiele bardziej ozdobna. Pierwszeństwo czasowe utworu egipskiego jest niewątpliwe. Zachodzi jednak pytanie, czy zbieżności formalne i treściowe wynikają jedynie z pokrewieństwa treści i formy, czy też są wynikiem bezpośredniego zapożyczenia? I oto znajdujemy w pieśni hebrajskiej nieoczekiwane i niesłychane w świetle prawa i obyczajowości tego ludu wyznanie:

„O gdybyś był moim bratem, który ssał pierś mojej matki ! Spotkawszy na ulicy ucałowałabym cię i nikt by nie mógł mną pogardzać! Powiodłabym cię i wprowadziła w dom mojej matki. Tam będziesz mnie uczył. Napoiłabym cię winem korzennym, moszczem z granatów... Lewa ręka jego pod moją głową, a prawica jego obejmuje mnie". (PnP 8,1)

Otóż myli się oblubienica ! Gdyby tak się stało, wtedy każdy w Izraelu mógłby nią pogardzać, a nawet miałby obowiązek ja zabić! Wspomina przecież miłość kazirodczą brata i siostry, przeklętą przez Mojżesza jako „obrzydliwość w oczach Pana"! Skąd mógł się przedostać tak niesamowity w literaturze hebrajskiej wątek?

I oto w szóstej pieśni egipskiego utworu lirycznego napotkamy następujące strofy:

"Ach, gdyby serce moje znała
Matka — to skryłaby się w izbach!
Spraw Złota, by to zrobić chciała !
Spraw Złota, by na chwilę wyszła!
Zresztą i tak go ucałuję,
Dlaczegóż mam się wstydzić ludzi?
Niech świat dziś cały to poczuje,
Że brat mój w sercu miłość wzbudził!
Wyprawię święto mej bogini
Jeśli śmiałość doda mocy:
Mój brat kobietą mnie uczyni
Dziś jeszcze wśród upojnej nocy!"

Tym razem dziewczyna faktycznie nie ma się czego wstydzić, gdyż wyznanie takie jest zupełnie zgodne z egipska konwencją liryczną i z obyczajowością tego ludu: ponieważ Ozyrys i Izyda byli rodzeństwem i małżeństwem jednocześnie, stanowią idealną parę kochanków. Obyczaj nakazuje, aby kochankowie nazywali się bratem i siostrą, a nie ma żadnych przeszkód, aby niektórzy faktycznie byli rodzeństwem.

W ten sposób poeta hebrajski zdradził się, skąd czerpał inspiracjęi gotowe wzory! Adaptując starą pieśń egipską, zafascynowany jej pięknem, ZAPOMNIAŁ wykluczyć strofy, które dla każdego prawowiernego Izraelity muszą być bluźnierczą wzmianką o zakazanym owocu !

Należy przy tym dodać, że utwór egipski jest formalnie bardziej ureligijniony od hebrajskiego, gdy zawiera bezpośrednie prośby o pomoc do Złotej (czyli bogini Hathor). Natomiast tylko wyjątkowe zaślepienie dogmatycznych teologów mogło doprowadzić ich do konkluzji, iż ten wyjątkowo nie pasujący do surowej obyczajowości hebrajskiej utwór, „pomimo pewnego podobieństwa do utworów pozabiblijnych korzeniami tkwi w Biblii i jest dojrzałym owocem myśli teologicznej proroków: Ozeasza, Jeremiasza, Ezechiela i Deutero-Izajasza" (komentarz do Biblii Tysiąclecia, wyd. Pallotinum, 1971, s. 747).

Samo zestawienie tych ponurych mężów, żywiących się korzonkami na pustyni i tropiącymi zajadle „nierząd" i „obrzydliwość" z pogodnym tonem i namiętnym żarem wyznań erotycznych Pieśni nad Pieśniami brzmi paradoksalnie i humorystycznie !   POLECAM ...
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,181
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECHNATON - WIELKI HYMN NA CZEŚĆ ATONA
STAROEGIPSKI
- jedyne PEŁNE tłumaczenie WSHoran
Ostatni raz przynudzam ABY WYJAŚNIĆ WAM TŁUMACZENIE TEGO TEKSU, PÓŹNIEJ TO PRZENIOSĘ  smile
KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ:
http://images76.fotosik.pl/640/9dfedf9a62e3914amed.jpg
http://images78.fotosik.pl/639/2c1c3fab90d0aef6m.jpg
LINK DO KLIPU Z TŁUMACZENIEM:
https://youtu.be/PaUdOtQPG-I?list=PL8uh … B8nwTPNsLv

zdrowej i młodzieńczej po wieki wieków.
Niosącemu wachlarz po prawicy władcy Aj.
...PROLOG///HYMN...

Jakże piękny Twój świt na skraju nieba,
o żywy Atonie, sprawco życia!
   Gdzie szukać? Jak się czyta? Macie odpowiedź Z PIERWSZĄ LINIĄ HYMNU! smile
http://images75.fotosik.pl/650/dcca7cc4b756426f.jpg
Całość;
xay.k nfr m Axt nt pt                            - Jakże piękny Twój świt na skraju nieba,
itn anx SAa anx                                   - o żywy Atonie, sprawco życia!                                    /itn to Aton
iw.k wbn.ti m Axt                                 - Gdy odnawiasz się na wschodzie horyzontu,
mH.n.k tA nb m nfrw.k                         - Tyś wypełniasz wszelkie krainy swym pięknem.
iw.k an.ti wr.ti THn.ti qA.ti Hr-tp tA nb - Boś Ty łagodny, wielki, lśniący, wysoko ponad ziemią.
stwt.k inH.sn tAw r r-a irt.n.k nb         - Twój blask obejmuje wszystko, co stworzyłeś.
iw.k m ra in.k r r-a.sn                          - Ty jesteś Ra, panujesz nad wszystkimi,                      /ra - kto zgadnie smile
waf.k sn (n) sA-mr.k                             - Tyś ich ujarzmił dla swego ukochanego syna.
iw.k wA.ti stwt.k Hr tA                         - Choć żeś daleko, twe promienie sięgają ziemi,
tw.k m Hr.sn nw Smw.k                       - choć żeś na ich twarzach, nikt nie zna Twych zamiarów.
                                                                                  ... itd ...
Htp.k m Axt imntt tA m kk m sxr n mwt
sDrw m Ssp tpw Hbs
n ptr.n irt snwt.s
iTA.tw xt.sn nb iw.w Xr tp.sn n am.sn
mAi nb pr m rwty.f
Ddft nb psH.sn
kkw HAw tA m sgr pA ir.sn Htp m Axt.f
HD-tA wbn.ti m Axt psd.ti m itn m h(rw)
rwi.k kkw di.k stwt.k
tAwy m Hb rs aHa Hr rdwy
Tsy.n.k sn wab Haw.sn Sspw wnxw
awy.sn m iAw n xaa.k

tA r-Dr.f ir.sn kAt.sn
iAt nb Htp Hr smw.sn
Snw smw Hr AxAxw
Apdw pAw m Ssw.sn
dnHw.sn m iAw n kA.k
awt nb Hr Tbhn Hr rdwy
pAyw xnnt nb
anx.sn wbn n.k sn
aHaw m xd xnty m-mitt
wAt nb wn n xa.k
rmw Hr itrw Hr tft n Hr.k
stwt.k m-Xn wAD-wr

sxpr mAyw m Hmwt
ir mw m rmT
sanx sA m Xt n mwt.f
sgrH sw m tmt rmy.f
mnat m Xt dyw TAw r sanx irt.f nb
hA.f m Xt r tpt hrw msw.f
wpw.k r.f Hr qd
ir.k xrt.f
iw TA m swHt mdw m inr
di.k n.f TAw m-Xnw.s r sanx.f
ir.n.k n.f dmdy.f r sd.s m swHt
pr.f m swHt r mdt r dmdy.f
Sm.f Hr rdwy.fy pr.f im.s

aSA.wy siry.k iw.w StAw m Hr
pA nTr wa nn ky Hr-xw.f
qmA.k tA n ib.k iw.k wa.ti
m rmT mnmnt awt nb
nty Hr tASm.w Hr rdwy
nty m ax Hr pAyw m dnHw.sn
xAswt xAr kS pA tA n kmt                   - A w obcych krajach Retenu i Kusz, CZARNEJ ZIEMI, /kmt to KEMET
di.k s nb r st.f                                                                                              czyli Czarna Ziemia czyli EGIPT/
ir.k Xrt.sn
wa nb Xry r wnmw.f Hsb aHa.f
nsw wpw m mdwt qdw.sn m mitt
inmw.sn stnw stn.k xAswt

ir.k Hapy m dwAt in.k sw r mr.k
r sanx rxyt mi ir.k sn n.k
nb iry.sn r-Aw im.sn
pA nb n tA nb wbn n.sn pA itn n hrw aA Sft
xAst nb wAt ir.k anx.sn
di.n.k Hapy m pt hAy.f n.sn
ir.f hnw Hr Dww mi wAD-wr
r txb AHwt.sn m dmi.sn
smnx.wy sy sxrw.k pA nb HH
Hapy m pt sw n xAstyw n awt xAst nb Smw rdwy
Hapy iy.f m dwAt n tA mri
stwt.k Hr mna SA nb
wbn.k anx.sn rwd.sn n.k
ir.k trw r sxpr iry.k nb
prt r sqb.sn hh dp.f st tw

ir.n.k pt wA.ti r wbn im.s
r mA iry.k nb iw.k wa.ti wbn.ti m xprw.k m itn anx
xa.ti psd.ti wA.ti Xn.ti
ir.k HHw n xprw im.k way
niwt dmiw AHt mtn itrw
gmH tw irt nb r aqy.sn
iw.k m itn n hrw Hr tp n Sm.n.k
n wnn irt nb qmA.k Hr st r tm.k mA Haw [...] wa irt.n.k

iw.k m ib.i nn wn ky rx.tw
wp Hr sA.k nfr-xprw-ra wa-n-ra
di.k sSA.f m sxrw.k m pHty.k
xpr tA Hr a.k
mi ir.k sn
wbn.n.k anx.sn
Htp.k mwt.sn
ntk aHa r Haw.k
anx.tw im.k
wn irw Hr nfrw.k r Htp.k
wAH.tw kAt nb
Htp.k Hr imny
wbn srwd [...] nswt
wn m rd nb Dr snT.k tA
wTs.k sn n sA.k pr m Haw.k
nswt anx m mAat nb tAwy                 - "anx" TO ZNANY WAM ZNAK ANKH - "życie" "tAwy" - Dwie Ziemie
nfr-xprw-ra wa-n-ra                              "sA" syn /// Tytuł: Piękny w Objawieniu Ra, Poświęcony Jedynemu Ra
sA ra anx m mAat nb xaw                   - syn RA (pan bardzo prawy bo zna osobiście Maat) + pan wschodu??? Nie wiem!
ax-n-itn wr m aHa.f                             - ax-n-itn czytajcie AUTOR od ATONA... chętny smile i b.wielki w swej żywotności smile
Hmt nswt wrt mrt.f nbt tAwy               - Ach! TA KTÓRA PRZYBYŁA , PIĘKNA PIĘKNOŚCIĄ ATONA czyli ITN
                                                              którą ON kocha bo jego pierwsza żona i to Pani Obu Ziem
nfr-nfrw-itn nfrt-ii.ti anx.ti Dt               - nfr-nfrw-itn nfrt-ii.ti /proste TA PIĘKNA... wiecznie żywa smile

ECHNATON - WIELKI HYMN NA CZEŚĆ ATONA
Prolog:

Chwała Re Har-akhti, radującemu się na horyzoncie,
a jego imię to Shu Objawionemu w Tarczy Atona,
żyjącemu na wieki wieków.
O wielki żywy Atonie, który jesteś uczczonym, panem wszystkiego,
co Ciebie otacza, Panie nieba, władco ziemi i Domu Atona w Akhen-Aton .
(ku czci)
Władcy Górnego i Dolnego Egiptu, który żyje w prawdzie, Panu Dwóch Ziem:
Nefer-kheperu-Re Wa-en-Re (Piękno Upostaciowione w Jedynym Ra),
Synowi Re, żyjącemu w prawdzie, Panu koron Akhen-Aton, wiecznemu w swoim życiu.
(ku czci)
Najważniejszej żonie władcy, jego ukochanej Pani Dwóch Ziem:
Nefer-Neferu-Aton Nefert-iti żywej, zdrowej i młodzieńczej po wieki wieków.
Niosącemu wachlarz po prawicy władcy Aj.
Ogłasza:

                WIELKI HYMN NA CZEŚĆ ATONA

                                 (inwokacja)

O żyjący Atonie!
Najwyższy stwórco, w Tobie blask światłości!
Tyś bowiem jedyny, początkiem i końcem!
Tyś jedyny wszystkim, odrodzonym światłem prawdy!
Pragnę wierny w radości po wieczność opiewać Ciebie,
złączony wbrew cienia mroku nieoświeconych, ku Twej chwale!
O żyjący Atonie, po wieczność wszechogarniający!

Jakże piękny Twój świt na skraju nieba,
o żywy Atonie, sprawco życia!
Gdy odnawiasz się na wschodzie horyzontu,
Tyś wypełniasz wszelkie krainy swym pięknem.
Boś Ty łagodny, wielki, lśniący, wysoko ponad ziemią.
Twój blask obejmuje wszystko, co stworzyłeś.
Ty jesteś Ra, panujesz nad wszystkimi,
Tyś ich ujarzmił dla swego ukochanego syna.
Choć żeś daleko, twe promienie sięgają ziemi,
choć żeś na ich twarzach, nikt nie zna Twych zamiarów.

Gdy schodzisz za zachodnim horyzontem,
ziemia pogrąża się w mroku, na podobieństwo śmierci.
Ludzie zasypiają w swych izbach, po głowę nakryci,
a żadne oko nie widzi drugiego.
Gdy spod wezgłowia ukradną im cały dobytek,
nie dostrzegą tego.
Każdy lew wychodzi ze swej nory,
wypełzają kąsać wszystkie węże.
Ciemność jak całun ziemię spowija w bezruchu,
bo ten kto to uczynił spoczywa za horyzontem.

O świcie jednak, gdy powstajesz na skraju nieba,
gdy zalśnisz jako Aton za dnia,
w dal odpędzasz ciemność nasycając swymi promieniami.
Wtedy oba kraje w pełni świętują dzień,
wszyscy rozbudzeni powstają na swoich nogach,
albowiem Ty ich podniosłeś.
Myją swe ciała, odziewają szaty,
wznoszą ramiona w chwale do Twej tarczy.
Cały świat, przystępuje do swej pracy.

Wszelkie bydło cieszy się ze swego pastwiska,
drzewa i krzewy zakwitają,
ptaki wylatują ze swych gniazd,
swe skrzydła rozpościerają w chwale twego KA.
Wszelkie zwierzęta skaczą na swych nogach,
cokolwiek uskrzydlone wznosi się w powietrze,
żyją bo wzrosły darem Twym.
Barki płyną na północ i południe, jak również
wszystkie trakty otwierają się, przed Twoim obliczem.
Ryby pląsają w nurcie rzeki na Twój widok,
Twe promienie docierają aż do głębin zielonego morza.

Ty jesteś Tym, który zasiewa ziarno w kobiecie,
Ty, który tworzysz nasienie w mężczyźnie,
który dajesz życie synowi w ciele matki,
który ukoi oddech, aby nie płakał,
Tyś opiekunką już w łonie matki,
który dajesz tchnienie, aby ożywić wszystko, coś uczynił!
Kiedy zstępuje z łona by oddychać,
w dniu, kiedy się rodzi,
Ty bosko w pełni otwierasz mu usta,
i dajesz mu to czego potrzebuje.
Gdy pisklę woła w skorupce jajka,
dajesz mu dech w nim, aby zachować je.
Gdy wzrośnie dajesz mu siłę, by je rozbić,
ono wychodzi z jaja aby swym zakończone głosić
i biega wkoło na nóżkach, gdy tylko wyjdzie.

Jak różnorodne to, co uczyniłeś!
Ono ukryte przed naszym obliczem.
O ty jedynym bogiem, któremu podobnie nie ma równego!
Tyś stworzyłeś świat według Swego pragnienia,
sam jedyny: wszystkich ludzi, bydło i dzikie zwierzęta,
co tylko na ziemi, a chodzi na swych nogach,
i co jest wysoko, a lata na swoich skrzydłach.

W krajach Retenu i Kusz, ziemi Kemet,
Ty postawiłeś każdego człowieka w jego miejsce,
Ty zaopatrujesz jego potrzeby.
Każdy ma swój pokarm, a czas jego życia jest policzony.
Ich języki są oddzielone w mowie,
a ich wygląd podobnie,
jak ich skóra są rozmaite,
z Twej woli, dla rozróżnienia obcych ludów.
Ty czynisz Iteru w podziemiach,
Ty wyprowadzasz go na Swe skinienie,
aby zachować lud Kemet.
Zamysł jaki Ty spełniłeś dla Siebie samego,
Panie ich wszystkich, kiedy słabość jest w nich,
władco każdej ziemi, który wznosisz się dla nich,
Atonie dnia, prześwietny w swym majestacie.

Ty nad każdym odległym krajem, czynisz ich życie,
Ty ustanowiłeś Iteru w niebie,
że może zejść do nich i sprawiać wylewy w górach.
Podobnie jak w wielkim zielonym morzu,
by nawadniać swoje pola w ich osadach.
Jak niezrównane są Twoje plany, Panie wieczności!
Iteru w niebie jest dla obcych narodów
i dla zwierząt każdej pustyni, gdy przychodzą na nogach,
gdy Iteru wychodzi z podziemi dla Kemet.

Promienie Twe ożywiają każdą łąkę,
gdy Ty powstajesz żyją, rosną dla Ciebie.
Ty sprawujesz pory roku, by spełnić wszystkie dzieła,
zima przynosi im ochłodę,
a lato ciepło, które smakują w Tobie.
Tyś uczynił odległe niebo, by się nań wznosić,
aby oglądać wszystko, co czyniąc dokonałeś.
Tyś sam jeden jedyny,
podnoszący się w wielu wcieleniach jako Żywy Aton,
pojawiając się lśniący z oddali i powracający.
Ty uczyniłeś miliony postaci przez Siebie samego,
miasta, osady, pola, drogi i rzeki,
wszyscy swe spojrzenia kierują ku Tobie,
boś Ty Aton dnia objawienie ponad ziemią.

Ty jesteś w moim sercu,
i nie ma innego, który Cię zna,
tylko jak zapisałeś Twój syn Nefer-kheperu-Re Wa-en-Re
któryś uczynił go światłym w Twych planach i mocy.

Świat powstał z Twej ręki,
tak jak Ty go uczyniłeś.
Gdy Ty który wznosisz się oni żyją,
gdy Ty zajdziesz umrą.
Tyś sam życiem całym przez Siebie,
dla całego życia przez Ciebie.
Ich oczy patrzą na Twe piękno aż zajdziesz.
Całą pracę odkładają, gdy się chowasz na zachodzie.
Kiedy Ty powstajesz oni mogą rosnąć,
stworzeni by rozkwitać dla króla z pożytkiem.
Ponieważ Ty Sobie założyłeś ziemię
i podniosłeś ich dla Twego syna,
który wyszedł z Twego ciała:

Panu Dwóch Ziem, żyjącego w prawdzie,
Piękny w Objawieniu Ra, Poświęcony Jedynemu Ra.
Syn Re, Pan Koron Echnaton, bezmiernemu w swoim życiu,
oraz Pierwszej Żony Króla umiłowanej Pani Dwóch Ziem Nefert-iti,
żyjącej i kwitnącej na wieki wieków.

EPILOG

Piękny jest twój wschód na horyzoncie nieba,
o żywy Atonie, będący początkiem wszelkiego życia.
Gdy zaświecisz na wschodnim horyzoncie nieba,
to napełniasz ziemię pięknością swoją.
Świeć dla mnie, swojego sługi, o wielkie słońce
i opromieniaj moją ukochaną żonę, panią obu królestw
Nefretete, niech żyje i będzie piękna, zawsze i na wieki.

                                                           ECHNATON "Blask Atona - Miły Atonowi"

Jeżeli chcecie poznać ten język, zasygnalizujcie to (strasznie ciężko wprowadzać znaki do artykułu, jak mam się pomęczyć musi uzbierać się trochę OBSERWATORÓW" a poprowadzę osobiście:
"WSTĘPNY KURS HIEROGLIFÓW DLA OPORNYCH" smile

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-06-20 19:38:33)

Offline

 

#2 2016-06-09 18:57:12

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

http://images77.fotosik.pl/666/f62a908efee8389e.jpg
Jak odczytywać hieroglify?
Ogólnie: z takiego kierunku, aby zwierzęta patrzyły ci w oczy.
W tym wypadku od prawej do lewej, między płotkami w dół (kolejność symboli w znaku już dla nas naturalna - po kolei).
KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
http://images76.fotosik.pl/666/cd6bf7e0dea67ef6gen.jpg
(z lewej tekst hymnu z odwróconą kolejnością kolumn - z prawej oryginalna kolejność)
EGIPSKI TEKST:
hai k nfr m Axt nt pt pA, itn anx SAa iw k
CZYTAMY JAKO:
Hai ku nefer imu aiketu net pit bu, Atun anch szyaula iwu ku
CO ZNACZY DOSŁOWNIE:
Blask twój pięknie wznosi się na horyzoncie niebios, Atonie żywy stwórco tyś.

Metody podstawiania samogłosek wg koptyjskiego, lub okolicznych niezmienionych narzeczy afrykańskich (Bantu)
http://www.asarimhotep.com/documentdown … iluba2.pdf
                                                            FOTKA U GÓRY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UWAGA WARTO: TU WYSŁUCHACIE ŚPIEWU (HEH to liczba: milion) z transkrypcją oryginalnych hieroglifów jak ww

https://www.youtube.com/watch?v=XENvMGyy4J8
OCZYSZCZONY TEKST HYMNU (KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ)
http://images78.fotosik.pl/666/3dea040353a8eecamed.jpg
W internecie nie znajdziecie tak przygotowanych wersji bez uszkodzeń (zrobiłem dla wygody do odczytu)

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-06-09 19:34:43)

Offline

 

#3 2016-06-10 07:22:00

jadali
Pisarz
Zarejestrowany: 2014-11-26
Posty: 490

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Nie bardzo wierzę, że czytasz hieroglify. To wymaga wielu lat żmudnych studiów. Z jakich przekładów korzystałeś? Moim zdaniem nie powinieneś tłumaczyć, a przynajmniej nie na polski, bo za słabo znasz ten język. Np. nie mówi się "robić intrygi". Kolokacja jest w tym przypadku inna. Jeśli wiesz, co mam na myśli.

Offline

 

#4 2016-06-10 12:05:55

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Później odpowiem szerzej (w pracy niestety mam inne zajęcia)
Czy czytam hieroglify?
Aby przeczytać ten tekst, przez trzy dni oczyszczałem tekst do formy jaką udostępniłem w internecie.
Musiałem osobno rozpoznać i narysować każdy zidentyfikowany znak.
Podzieliłem tekst na wyrazy i zdania (niestety wynalazek kropki, przecinka i spacji jakoś się w Kemet nie przyjął)
Znam ok 20% symboli (i to naprawdę dużo)
Rozpoznaniem czy dany symbol służy za determinatyw (poza płcią itp) nie za bardzo zawracam sobie głowę.
Przed tłumaczeniem przejrzałem teksty i warianty Hymnu, krótkie i długie + istniejące tłumaczenia (żałuję obecnie, że nie dołączyłem do całości także epitafium Echnatona)
Pełnych polskich tłumaczeń nie znalazłem, ostatnio natknąłem się na prawie pełne:
http://www.kul.pl/wielki-hymn-do-atona,art_38987.html
(ale na pewno nie podzielam zdania na temat tej linii:
Ty jesteś Ra, i Ty uprowadziłeś ich wszystkich jako jeńców;
Związujesz ich Twoją miłością.)
A dalej trzy tygodnie linijka po linijce...
I niestety przykro to mówić, ale: TO JEST JEDYNE PEŁNE TŁUMACZENIE z wszystkich dostępnych tekstów

A: Księga Umarłych Neferhotepa: spowiedź w sali Obu Prawd, niestety jak i ten utwór:
"Ach, gdyby serce moje znała
Matka — to skryłaby się w izbach!
Spraw Złota, by to zrobić chciała !
Spraw Złota, by na chwilę wyszła!
Zresztą i tak go ucałuję,
Dlaczegóż mam się wstydzić ludzi?
Niech świat dziś cały to poczuje,
Że brat mój w sercu miłość wzbudził!
Wyprawię święto mej bogini
Jeśli śmiałość doda mocy:
Mój brat kobietą mnie uczyni
Dziś jeszcze wśród upojnej nocy!"

(którego autorowi zazdroszczę artyzmu tego tłumaczenia)

To cytaty, niestety nie sprawdzałem oryginałów, dlatego nie będę komentował którego egiptologa uważasz za niedostatecznie zaznajomionego twoim zdaniem z językiem polskim smile

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-06-10 12:07:58)

Offline

 

#5 2016-06-10 22:50:25

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

2 linia:
(KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ - INACZEJ NIE UDA SIĘ WAM PRZECZYTAĆ)
http://images76.fotosik.pl/669/7e4215d4a0caa184med.jpg
Razem:
Jakże piękny Twój świt na skraju nieba,
o żywy Atonie, sprawco życia!
Gdy odnawiasz się na wschodzie horyzontu,
Tyś wypełniasz wszelkie krainy swym pięknem.
   
Pojedyńcze nfr piękno może oznaczać szczęście tj "swe krainy radością" też byłoby dobrze, wybrałem jw bo TY znalazło się na końcu zdania, a o tym poniżej:
(anx - ostatecznie przerzuciłem na koniec 2 linii, a końcówkę jw=k antj na początek piątej)
ŻYCIA (sprawco) ANKH   / 3 + 4 /   boś ty twórco wyrozumiały (bo dwa razy "k" TY po sobie - więc inne zdanie, tu 5)
Kto mnie poprawi? smile
UWAGA POLECAM: TU WYSŁUCHACIE ŚPIEWU (HEH to liczba: milion) z transkrypcją oryginalnych hieroglifów jak ww
https://www.youtube.com/watch?v=XENvMGyy4J8

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-06-11 00:28:58)

Offline

 

#6 2016-06-11 09:39:28

jadali
Pisarz
Zarejestrowany: 2014-11-26
Posty: 490

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Może, "o Atonie, Stwórco życia?"

Offline

 

#7 2016-06-11 13:09:01

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

A i owszem, pasuje to w tym urok - 2o egiptologów odczytując, każdy zmuszony jest do INTERPRETACJI (oni mówiąc wiedzieli gdzie chodzi o "zamek do drzwi" a gdzie "zamek obronny" intuicyjnie - my zgadujemy)
inaczej: tłumacząc "nie popełnimy błędu" bo interpretujemy trochę inaczej.
ALE: cyt "Pojedyńcze nfr piękno może oznaczać szczęście tj "swe krainy radością" też byłoby dobrze"
TO NIE DO KOŃCA PRAWDA
za znakiem NFR (~ krzyż na kółku) jest wypełniacz - 4 pałeczki "w" (1 "wu" jeden "łyjau" - jeden "łyjat" jedna, pojedyńcza) te IIII oznacza, że znak składa się z 4 symboli (nie nfrw a > nfr nfr nfr k )   "k"= TY~TWOJE~TOBIE
czyli: nie radość, szczęście a: "NAJWYŻSZE" PIĘKNO TY=TWOJE           >>> 4 W to determinują
(zauważcie w Kemet nad szczęście cenią bardziej PIĘKNO)
Kemet wyróżniał l. pojedyńczą, L. PODWÓJNĄ i l. mnogą - to nie to - L. PODWÓJNA to znak rzeki "\\" pochyłe dwa W
Liczby: I... IIIIIIIII... 1-9... TO 10 "mdw" (mudaf - dziesięciu facetów) "mdt" (mudat - dziesięć kobiet)
Reszta później: znaku 1000 nigdy nie pamiętam, za to lubię WIELE 1.000.000 czyli znak klęczącego chłopka który wygrał w Totolotka - obie łapy z wdzięczności w górze "hh" czyli moje ulubione HEH!
https://www.youtube.com/watch?v=XENvMGyy4J8
Tu o liczbach (przypomina trochę Rzymskie):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egipski_system_liczbowy

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-06-11 13:37:42)

Offline

 

#8 2016-06-11 21:34:55

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Ciekawostka:
Rodzice w Kemet przy narodzinach dziecka nadawali mu dwa imiona: TAJNE i oficjalne (tylko te pierwsze było właściwe, ale nikt obcy nie mógł go poznać - Egipcjanie byli przesądni, znając PRAWDZIWE imię, obcy mógł rzucić urok). Na co dzień dziecko używało TYLKO drugiego (formalnie fałszywego).

Faraonowie używali jeszcze + pięciu smile Ja spróbuję poznać tłumaczenie imion naszych bohaterów (kliknij aby powiększyć)
http://images76.fotosik.pl/671/d2eb958aaaee86d9gen.jpg
Wynik:
Aton dusza-nastrój dla cieszący-przyjemny-bliski      (Aton musi być jednak na końcu, pierwsze imię - dwa, trzy wyrazy)         
Poświęcony dla przyjemności Atona   PASUJE >                        ECHNATON to: MIŁY ATONOWI !

Aton szczęśliwie piękna przybyła która                      (pięć do sześciu wyrazów)
Piękna jest pięknością Atona, piękna która przybyła PASUJE > NEFERTITI to: PIĘKNA PIĘKNOŚCIĄ ATONA KTÓRA PRZYBYŁA !
Determinatyw Neferneferuaton-Nefertiti oznacza chyba sam w sobie Królową (ureusz, usech ze skrzydłami lub nemes i bodaj w ręku nechacha bez heki przynależna faraonowi). Możecie spotkać krótsze kartusze Nefertiti, znaleziono taki który zawierał tylko jeden symbol "nefer"! Etymologia piktogramu NFR - ściskające w gardle i sercu (uczucie, emocje - miały u nich umiejscowienie nie w mózgu a w sercu). Determinatyw płci męskiej ma bródkę.

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-06-11 23:14:12)

Offline

 

#9 2016-06-17 22:20:20

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

W związku z determinatywem Neferetiti jutro poruszę niespodziewane podobieństwo sytuacji do losów postaci z prawej strony! Zauważcie stan oryginału i wykonaną przeze mnie rekonstrukcję postaci poniżej (Nefretiti też odbiega od zachowanego stanu) - los tych osób jest ze sobą powiązany smile KAŻDY MATERIAŁ DOPRACOWUJĘ DOKŁADNIE!
(KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ)
http://images75.fotosik.pl/686/d0ba9bc588ef8188gen.jpg
Czy już wiecie kim jest X?

Offline

 

#10 2016-06-20 08:47:49

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

HATSHEPSUT - Ta która obejmuje Amona, pierwsza spośród szlachetnych kobiet
(kliknij aby powiększyć)
http://images75.fotosik.pl/689/d57d8b52ea474eb9gen.jpg
Neferetiti i Hatszepsut - obie w kartuszach mają determinatywy z nechachą - symbolem władzy Faraona
(w oryginale nie widzę ureusza z uskrzydlonym usechem w nakryciu głowy z powodu zatarcia kartuszy - ale nechacha daje się zauważyć!)

Hatszepsut – faraon (ur  ok 1504), władczyni starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa. Panowała prawdopodobnie w latach 1479 do 1458 p.n.e. Córka Totmesa I i królowej Ahmes, przyrodnia siostra i żona Totmesa II, po śmierci Totmesa II w wieku ok 20 lat objęła regencję w imieniu małoletniego (ok 4 lata) Totmesa III syna Totmesa II i jednej z jego żon Iset (Isis). Prawdopodobnie w trzecim roku regencji ogłosiła się władcą i przyjęła tytuł królewski, wywodząc swe prawo do tronu na podstawie, współrządów ze swym ojcem, Totmesem I. Jej zasługą było rozszerzenie stosunków handlowych. Jednak z drugiej strony jej wieloletnie zaniedbania militarne zmusiły kolejnego władcę Totmesa III do organizacji wypraw wojennych przeciw koalicjom antyegipskim.
Ze związku Totmesa II i Hatszepsut narodziły się dwie córki: Neferure (ur  ok 1492) i Meritre. Hatszepsut wykreowała Neferure (Piękność Re) na księcia krwi, rozpowszechniając jej wizerunek jako męskiego potomka. Po wstąpieniu na tron przekazała jej swój tytuł Boskiej Małżonki Amona. Wszystko to wskazuje na to że, matka przygotowywała ją do objęcia władzy jako jej następczyni – jako faraon. Prawdopodobnie młody faraon (ok 5 lat młodszy) został zaręczony z księżniczką Neferure, córką i dziedziczką Hatszepsut. Być może doszło do ślubu, ale nie jest to pewne. Neferure niestety zmarła nagle w wieku ok 15 lat, pogrążając matkę w rozpaczy, niwecząc wszelkie plany i nadzieje matki. Po jej śmierci Totmes III poślubił swoją kochankę Satiah, a następnie młodszą córkę Hatszepsut, Meritre.


MeritRe Hatszepsut
Mr.t R ḥ3.t PLC. (W) t
(Merit Re ma schepsut)
Miłująca Re, Pierwsza spośród kobiet
Po śmierci Satiah, wielka małżonka królewska Totmesa III, matka następcy faraona
Amenhotepa II i piątki innych dzieci.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/e/e7/Meret-Re-Hatschepsut2.JPG/400px-Meret-Re-Hatschepsut2.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Genealogia_XVIII_D.png

Świątynia Hatszepsut zwana "Najświętszą Świątynią Milionów Lat" – egipska budowla sakralna zbudowana między 7 i 22 rokiem jej panowania, u stóp gigantycznej ściany skalnej w Deir el-Bahari (Teby) w XV w. p.n.e. przez budowniczego Senenmuta, jako świątynia grobowa królowej Hatszepsut. Zawierała kompleks solarny poświęcony Atonowi.
http://egipt-faraonow.blogspot.com/p/no … astia.html
http://www.wikiwand.com/pl/XVIII_dynastia
A... to oznacza... (cdn) smile

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-06-20 10:57:35)

Offline

 

#11 2016-06-21 21:12:46

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Z nowinek (2010): badania genetyczne Tutenchamona wskazują że jego matką nie była Kija, a któraś z sióstr Echnatona, prawdopodobnie Sitamon (córka Amona), ew Henutaneb.
http://www.national-geographic.pl/histo … tanchamona
http://www.crazynauka.pl/tutanchamon-by … formowany/
Kim był mąż MERITATON, Smenchkare?
"Hatszepsut wykreowała Neferure (Piękność Re) na księcia krwi, rozpowszechniając jej wizerunek jako męskiego potomka. Po wstąpieniu na tron przekazała jej swój tytuł Boskiej Małżonki Amona. Wszystko to wskazuje na to że, matka przygotowywała ją do objęcia władzy jako jej następczyni – jako faraon."
(Maj-her-perej nie nadawał się do tej roli) Wzięła przykład z siostry Amenemhata IV, Neferusobek (Piękność Sobka) z XII dynastii która w 1798–1794 pne ogłosiła się faraonem. Jako pierwsza kobieta w historii Egiptu tytułowała się "żeńskim Horusem" i podkreślała, że jest kobietą w męskiej roli faraona!
Neferetiti straciła cztery córki, (znaleziono wpis o niej na rok przed śmiercią Echnatona), zagrała o wszystko,
naśladując swoje poprzedniczki (dla swojej pierworodnej) z regencji ustanowiona jako współrządzący faraon
po śmierci Echnatona ogłosiła się jego następcą jako Smenchkare!
Zaraz Smenchkare to nieznany mężczyzna który w 1334 – 1333pne został mężem najstarszej córki Meritaton (Ukochana przez Atona)!!!
Nie to jej matka zagrała jak Hatszepsut CZYNIĄC ZE SWOJEJ CÓRKI SWOJĄ ŻONĘ, BY ZAGWARANTOWAĆ JEJ JAKO SWOJEJ WSPÓŁREGENTCE TRON I ZABLOKOWAĆ SAMODZIELNY MARSZ PO WŁADZĘ SYNOWI SITAMON!
UWAGA! JESZCZE NIKT NIE PODAŁ TAKIEGO UZASADNIENIA OPRÓCZ MNIE!!! (archeolodzy zawsze wykluczali Neferetiti, argumentem że miał żonę)

Offline

 

#12 2016-07-17 22:40:25

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Po wykonanej rekonstrukcji graficznej posągu Hatszepsut, od dwóch tygodni męczę się aby odtworzyć jej wygląd jak u Nefertiti...  HORROR graficzny!!!
Dajcie mi jeszcze trochę czasu smile

Offline

 

#13 2016-10-09 16:11:19

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

POWRÓT: ale ja niestety lepiej tego nie zrobię smile no ale spróbuję tylko dorwę oryginalny tekst oczywiście: P-Sr-n-Mn z XIII pne
Abbott Papyrus-BritishMuseum:
http://images83.fotosik.pl/71/14af7be24e52a44emed.jpg

Staroegipska poezja miłosna (Nowe Państwo):

Maleńka sykomora


Maleńka sykomora,
którą sadziła własną dłonią,
ustami swymi poruszyła
i szumi tak jak struga miodu.

Piękna. Gałęzie jej wspaniałe
zielenią się jak malachity.
Dźwiga owoców ciężkie brzemię
czerwieńszych niż krwawniki.
Ma liście barwy turkusowej,
korę błyszczącą tak jak szkliwo,
Wabi do siebie tych, co w drodze,
. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
bo cień jej chłodzi i orzeźwia.

Włożyła liścik w dłoń dziewczynki,
córeczki swego ogrodnika,
kazała śpieszyć do najmilszej.

"Przyjdź, spędź tu chwilę z dziewczętami,
park dzisiaj ma swój dzień świąteczny,
pode mną szałas jest i namiot,
moi panowie się ucieszą
i młodzież, gdy zobaczy ciebie."

"Lecz wyślij przedtem niewolników
zaopatrzonych jak należy.
(Pijany — kto do ciebie pędzi,
chociażby jeszcze nic nie wypił.)"

"Służba już przyszła z potrawami,
przyniosła piwa najróżniejsze,
ciasta rodzajów rozmaitych,
kwiaty, i świeże, i wczorajsze,
dla orzeźwienia zaś owoce."

"Przyjdź. Pięknie spędzisz dzień dzisiejszy,
jutro, pojutrze — trzy dni całe,
zasiadłszy w moim cieniu."

Sąsiada swego z prawej strony
upija do nieprzytomności
i spełnia wszystko, o co prosi.

Wreszcie, gdy wszyscy są pijani,
zostaje sama ze swym bratem.

A kiedy potem siostra do mnie
przybliża się na swej przechadzce,
ukrywam wszystko w swoim wnętrzu,
żeby nie zdradzić żadnym słowem
tego wszystkiego, co widziałam.

Przełożył: Tadeusz Andrzejewski

Ale czy chcecie ??? Oczywiście szczególnie liczę na zdanie koleżanek (zamiast pogaduch) smile

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-10-09 16:44:00)

Offline

 

#14 2016-11-01 15:10:22

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Co to za bełkot powyżej???
Abbott Papyrus-BritishMuseum:
http://images83.fotosik.pl/71/14af7be24e52a44emed.jpg

Staroegipska poezja miłosna (Nowe Państwo):

Wiersze Necht-Sobeka
Przynosisz go do domu


Przynosisz go do domu siostry,
jak burza przesz do jej kryjówki,
która przemienia się w więzienie.
On — ginie z ręki pani domu.

Śpiewem więc ugość ją i tańcem,
winem i piwem na dodatek —
tak jej pomieszasz czarnoksięstwa,
że zdołasz jej tę noc odpłacić.

I wreszcie powie tobie: "Weź mnie,
o brzasku zróbmy też to samo."

Przełożył: Tadeusz Andrzejewski

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2016-11-01 15:11:01)

Offline

 

#15 2017-03-25 06:00:00

lzm00
Pisarz
Zarejestrowany: 2017-03-25
Posty: 153

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

pandora charms sale
chanel
michael kors outlet online
burberry scarf
Canada Goose Outlet
canada goose jacket
Jordan Retro
football jerseys
oakley australia
beats headphones
coach outlet
michael kors uk
adidas australia
Pandora Charm
Coach Outlet
Jordan Retro Shoes
Basketball shoes
michael kors jet set tote
abercrombie outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
mlb.com
prada outlet online
prada factory outlet online
ray ban prescription glasses
sunglasses hut
basketball jerseys
moncler uk
coach handbags
pandora necklaces
pandora.com
huarache nike
beats studio
michael kors outlet
pandora uk
kate spade outlet
Nike Jordans
moncler jacket
pandora charms sale online
pandora australia
michael kors
kate spade bags
pandora rings
michael kors bags
Nike Hyperdunk 2015
canada goose jacket
coach usa
burberry outlet
moncler clothing
mlb shop
michael kors outlet
prada bags
coach outlet
coach factory
nike store
nike shoes australia
michael kors
louboutin shoes
prada official site
baseball jerseys
Hugo Boss Store
burberry canada
baseball jerseys
mk handbags
jordan retro shoes
michael kors outlet bags
Mizuno Running Shoes
Adidas Yeezy Boost 350
burberry scarf
Mizuno Shop Japan
abercrombie us
Ray Ban Outlet
coach outlet online
moncler outlet
Oakley Holbrook sunglasses
michael kors australia
burberry outlet
prada us
prada outlet online
MIZUNO Shop US
Kevin Durant Shoes
prada handbags
coach factory outlet
pandora ring
clk benz
tiffany co
baseball jerseys
Burberry outlet online
pandora charms uk
air jordan shoes
asics shoes Australia
coach outlet
sunglasses hut
pandora bracelet
moncler jacket
mcm outlet online
prada outlet
coach bag
Hermes Outlet
nike australia
louis vuitton outlet
Nike KD 8
coach outlet
mk bags
prada online
shoes online
prada factory outlet
Prada Outlet
michael kors online
authentic prada handbags outlet
brand sunglasses
michael kors outlet
prada outlet
burberry outlet
oakley frogskins sunglasses
prada bags outlet
Ralph Lauren Polo
ate spade handbags
coach outlet
paul smith sale
moncler us
prada bags on sale
michael kors purses
beats by dre
pandora princess ring
michael kors handbags outlet
nike com
wholesale
Prada bags
salomon hiking shoes
burberry outlet
jimmy choo australia
oakley sunglasses
nike shox
pandora charms
coach outlet
Hugo Boss Online
longchamp outlet
canada goose outlet
coach outlet store
coach purse
ray-ban sunglasses
michael kors purses
michael kors
michael kors outlet
coach bags
pandora rings
cheap coach purse
Oakley Outlet
major league baseball
prada outlet online
ray ban sunglasses
kate spade black friday
shoes online sale
prada sale
Oakley Holbrook
burberry canada
michael kors outlet online
nike shoes
moncler jacket mens
coach online
canada goose sale online
china factory sale
Pandora bracelet
kate spade
Nike Jordan Shoes
ray-ban sunglasses
prada outlet online
michael kors tote
flash sunglasses
Jordan retro
michael kors totes
cheap basketball shoes
prada outlet
kate spade
ray ban wayfarer
nike jordan shoes
Mizuno Shoes
pandora rings
véronique Billat
michael kors outlet
pandora rings jewelry
kate spade outlet
china wholesale
rayban aviator
paul smith
prada sunglasses
kate spade outlet online
nike huarache
oakley sunglasses
Michael Kors Canada
kate spade bags
pandora jewelry
michael kors handbags
Yeezy Boost 350
pandora charms sale
coach purses
timberland uk
ray-ban sunglasses
ugg slippers
coach bags
official michael kors
kate spade handbags
ray ban sunglasses
coach shoes
hockey jerseys
michael kors outlet
louis vuitton uk
michael kors outlet
ray ban clubmaster
coach factory outlet
ups tracking
ugg uk
mlb shop
air jordan retro
michael kors tote
prada handbags
Cheap Ray Ban
adidas australia
pandora charms
michael kors handbags
mk outlet
kate spade outlet online
polo outlet online
michael kors outlet
michael kors black friday
ray ban aviator
michael kors wallet
nike jordan shoes
timberland boots
hermes bag
michael kors outlet
michael kors outlet
coach australia
oakley frogskins
Coach Sunglasses Outlet
coach diaper bag
polo outlet
pandora charms
nike australia
michael kors outlet
coach
lebron james shoes
burberry outlet online
pandora australia
landing gears
michael kors canada
coach australia
yeezy boost 350
michael kors purses on sale
michael kors outlet
abercrombie outlet
coach sunglasses for women
michael kors bags
prada outlet online
veronique billat
ugg australia
Nike Air Max
Hugo Boss Outlet
Nike Hyperdunk Shoes
authentic prada outlet online
nike huarache shoes
pandora charms
ray ban prescription sunglasses
abercrombie fitch
nike jordan shoes
Nike Free
michael kors outlet
prada bags
basketball jerseys
burberry outlet canada
oakley sunglasses
burberry scarfs
kate spade outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
prada outlet online
ray ban outlet
coach outlet
prada outlet
mens sunglasses
pandora jewelry
burberry purse
Mizuno Shop
Chanel Outlet
coach outlet
prada outlet online
ray ban polarized
ray ban online
asics Australia
coach outlet
nike outlet
pandora rings sale
michael kors
ray ban glasses
nike lebron james
coach outlet
piumini moncler replica
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren
Ralph Lauren
ray ban new wayfarer
prada purses
burberry us
coach factory outlet online
burberry outlet online
yeezy boost 350 shoes
Longchamp Outlet
asics shoes
kate spade
pandora rings
prada bag
moncler sale
nike basketball shoes
abercrombie and fitch
Prada Factory Outlet
pandora uk
michael kors italy
prada outlet
abercrombie outlet
nike outlet
coach outlet
nike shoes
Coach Outlet Store
moncler down jackets
louis vuitton australia
michael kors bags outlet
prada outlet prices
official prada site
coach factory outlet
paul smith uk
chanel bag
nike id
michael kors us
prada outlet
pandora bracelet
huaraches shoes
michael kors outlet
ugg australia
mlb store
pandora necklace charms
burberry outlet
coach outlet
moncler jacket
michael kors outlet
landing gear
huaraches
abercrombie outlet
michael kors uk
michael kors outlet
coach outlet online
michael kors bags
michael kors outlet
Nike Air Jordan
mcm outlet
prada factory outlet online
Coach outlet online
polo online
nike air max
bercrombie Nederland
adidas shoes
coach handbags
ray ban sunglasses
moncler mens jackets
burberry scarf
coach outlet
nfl shop
cheap moncler jacket
louis vuitton factory outlet
football jerseys
CHanel Factory Outlet
jordan shoes
pandora bracelet
oakley outlet
nfl jerseys
kate spade outlet
moncler coats
authentic prada outlet online
abercrombie outlet us
Hyperdunk 2016
coach carter
prada bags
abercrombie and fitch
michael kors purses outlet
pandora charms
burberry outlet
Abercrombie Fitch
Nike Air Jordan
shoes sale
mcm factory outlet
kate spade black friday
burberry
Mizuno Wave
Yeezy 350
sunglasses sm
ray ban outlet
ugg boots
coach outlet online
Michael Kors Outlet
prada outlet online
pandora rings
ray ban sunglasses
abercrombie us
coach outlet
kate spade outlet
canada goose sale
burberry outlet canada
pandora charms black friday
nike lebron shoes
official prada site
sunglasses outlet
burberry online
Free Run
pandora rings
Billat
Michael Kors Outlet
abercrombie & fitch
Coach Outlet Online
pandora charms
louis vuitton outlet
abercrombie outlet
michael kors outlet
moncler outlet
ray ban eyeglasses
prada factory outlet online
pandora australia
michael kors handbags
nike shox shoes
yeezy boost 350
coach outlet
ralph lauren australia
landinggear
michael kors outlet
moncler outlet
nike jordan
yeezy boost 350
pandora bracelets
Chanel bags Outlet
longchamp outlet
prada handbags
coach outlet online
pandora jewelry
pandora necklace
burberry australia
pandora rings
salomon shoes
kate spade bags outlet
pandora rings
coach australia
abercrombie paris
adidas yeezy boost 350
michael kors outlet
snow boots
top sunglasses
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
michael kors factory outlet
michael kors outlet
prada glasses
michael kors outlet
pandora australia
chanel australia
nike free run
air jordan shoes
KD 8 shoes
coach sunglasses
burberry online
kate spade canada
burberry australia
abercrombie and fitch
michael kors outlet
michael kors outlet online
kate spade outlet
nike air huarache
tiffany co
Kate Spade Australia
lzm3.25

Offline

 

#16 2017-04-04 20:37:59

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

P-Sr-n-Mn z XIII pne
Abbott Papyrus-BritishMuseum:
http://images83.fotosik.pl/71/14af7be24e52a44emed.jpg

UWAGA "BRAT" NIE W NASZYM ROZUMIENIU ZNACZENIA A - BLISKI ZNAJOMY smile
Staroegipska poezja miłosna (Nowe Państwo):

Howet druga


Brat uwiódł serce moje głosem,
sprawił, że niemoc mnie złożyła.

Choć jest sąsiadem mojej matki,
nie umiem wybrać się do niego.
Matka ma słuszność ostrzegając:
"Przestań się wciąż oglądać za nim."

Lecz serce cierpi na myśl o nim,
bo jego miłość mnie porwała.
"Popatrz, on taki nierozumny."
Ale — ja jestem taka sama.

On nie wie, że go ściskać pragnę
i by mej matce przysłał swatów.
Bracie, niech z tobą być mi każe
Złota bogini, pani niewiast.

Przyjdź, niechaj widzę twą urodę,
ojciec i matka niech się cieszą,
niechaj cię sławią wszyscy ludzie,
niechaj cię zgodnie sławią, bracie.

Przełożył: Tadeusz Andrzejewski

Przepiękny przekład z pisma hieratycznego którego jak demotyczne zupełnie niestety nie odczytuję smile

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2017-04-04 20:42:59)

Offline

 

#17 2017-06-08 13:17:01

panistefanin
Bywalec
Zarejestrowany: 2017-06-08
Posty: 42

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Jestem nowy i interesuje mnie ten temat. Dziękuję Ci!
mylordtaylor.com

Offline

 

#18 2017-06-22 10:07:38

20160924meiqing
Aktywny użytkownik
Zarejestrowany: 2016-09-23
Posty: 94

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

kobe 9
ed hardy clothing
hollister clothing
ferragamo shoes
oakley sunglasses
coach factory outlet
Nike Free shoes
coach outlet
mulberry outlet
football shirts
ray bans
pandora jewelry
ralph lauren polo
michael kors handbags
true religion outlet
burberry outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
asics
louis vuitton outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
kate spade outlet
prada sunglasses
hermes outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
pandora outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
hollister clothing
michael kors outlet
michael kors outlet
giuseppe zanotti outlet
cheap nfl jerseys
nike air max
louis vuitton
louis vuitton
michael kors handbags
Basketball Shoes
mulberry handbags
cleveland cavaliers jersey
michael kors outlet clearance
longchamp outlet
air max 90
polo ralph lauren
nike roshe run
coach outlet online
ugg boots
michael kors handbags
coach outlet
mont blanc pens
coach outlet online
yeezy boost 350
nike outlet store
mbt shoes
mulberry bags
oakley sunglasses
adidas shoes
mbt shoes
chrome hearts
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
coach factory outlet
coach outlet clearance
burberry outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap nfl jerseys
christian louboutin shoes
ecco shoes
michael kors
michael kors outlet
cazal sunglasses
fred perry polo shirts
longchamp handbags
pandora jewelry
ralph lauren outlet
pandora charms
louis vuitton
links of london
nike trainers
true religion jeans
hollister uk
louis vuitton outlet
lacoste soldes
cheap ray bans
adidas outlet store
burberry outlet
true religion uk
replica watches
nike trainers
rolex watches
michael kors outlet online
mlb jerseys wholesale
fitflops
air jordan 4
coach outlet online
polo ralph lauren
nike air max 2015
nike foamposite
kate spade outlet
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
ralph lauren polo
swarovski crystal
true religion jeans
hollister clothing
nike shoes
thomas sabo
swarovski crystal
swarovski crystal
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet stores
fitflops shoes
ralph lauren uk
cheap jordans
michael kors outlet clearance
longchamp handbags
tory burch outlet
gucci outlet
nike store uk
michael kors outlet online
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ferragamo outlet
hermes birkin
nike huarache
louis vuitton pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
los angeles lakers jerseys
longchamp outlet
coach outlet online
michael kors outlet
gucci outlet
rolex watches
fitflops
mulberry bags
michael kors handbags
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
air max 90
polo ralph lauren
coach outlet online
adidas nmd runner
instyler ionic styler
michael kors
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet online
coach outlet
nfl jerseys wholesale
kobe bryant shoes
pandora jewelry
ferragamo shoes
oakley sunglasses
michael kors outlet
jordan shoes
michael kors outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
polo outlet
christian louboutin online
ray ban sunglasses
swarovski jewelry
birkenstock sandals
mulberry handbags
mbt shoes outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
adidas nmd
longchamp outlet
nike air force 1
ferragamo outlet
cheap jordan shoes
oakley sunglasses
polo ralph lauren
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet online
soccer jerseys
mac cosmetics
futbol baratas
lebron james shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
nike air max
herve leger outlet
fitflops shoes
oakley sunglasses
cartier outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
rolex watches
nike shoes
lebron james shoes
ysl outlet
ferragamo shoes
true religion jeans
michael kors
oakley sunglasses
ferragamo outlet
polo ralph lauren
soccer shoes
michael kors outlet
rolex watches
true religion sale
polo ralph lauren
coach outlet online
air max 1
canada goose
hermes belt
ray ban sunglasses
nfl jersey wholesale
coach outlet
hollister clothing
kevin durant shoes
ralph lauren polo
salomon shoes
cheap snapbacks
nfl jersey wholesale
borse louis vuitton
ray ban sunglasses
cheap jordans
cheap jordans
cheap oakley sunglasses
swarovski outlet
coach outlet online
borse gucci
coach outlet
lacoste polo shirts
mulberry sale
ferragamo shoes
replica watches
fitflops sale clearance
coach outlet
coach factory outlet
adidas shoes
cheap nba jerseys
bottega veneta outlet
air max uk
true religion jeans
basketball shoes
coach factory outlet
swarovski crystal
oakley sunglasses
nike huarache
juicy couture outlet
reebok outlet store
michael kors bags
oakley sunglasses
polo outlet
yeezy boost
nike roshe one
ralph lauren polo
ugg outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
longchamp
coach outlet store online
polo shirts
longchamp handbags
ray ban sunglasses
cheap jordans
oakley sunglasses
polo outlet
michael kors outlet
soccer jerseys
coach outlet online
kate spade outlet
christian louboutin shoes
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
hollister clothing
coach outlet online
oakley sunglasses
nba jerseys
michael kors outlet
louis vuitton outlet
christian louboutin uk
coach outlet online
coach outlet online
supra shoes
tory burch outlet
nike outlet
nike shoes
fitflops sale clearance
rolex outlet
oakley sunglasses
rolex watches
adidas shoes
ugg outlet
gucci outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags
cartier watches
fitflops sale
christian louboutin outlet
kate spade handbags
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors
ray ban sunglasses
cartier outlet
cheap jerseys wholesale
adidas uk
ray ban sunglasses
jordan shoes
prada handbags
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet clearance
ralph lauren uk
michael kors outlet
new balance shoes
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
fitflops outlet
gucci handbags
ralph lauren sale
ray bans
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
air max 90
hermes bags
nike shoes
ray-ban sunglasses
rolex watches
cheap nhl jerseys
reebok trainers
puma outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton
michael kors outlet
kate spade handbags
cheap snapbacks
christian louboutin outlet
ralph lauren polo
cartier watches
gucci outlet
true religion jeans
michael kors handbags
louis vuitton handbags
mulberry handbags
michael kors
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
marc jacobs outlet
mulberry handbags
true religion jeans
polo ralph lauren
true religion jeans
michael kors wallets
christian louboutin outlet
nike store
tory burch outlet
pandora outlet
ralph lauren pas cher
kobe shoes
polo outlet
ray ban sunglasses
air max 90
jordan shoes
mcm outlet
nike roshe
louis vuitton outlet clearance
rolex watches for sale
coach outlet
ray ban sunglasses
adidas trainers
montblanc pens
michael kors handbags
adidas outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
nike air max
birkenstock outlet
coach outlet
tory burch shoes
cartier watches
ralph lauren outlet
tods outlet
louis vuitton outlet stores
nike free 5
cheap mlb jerseys
christian louboutin outlet
converse shoes
prada shoes
michael kors outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
coach outlet canada
louis vuitton outlet
adidas wings
mizuno running shoes
valentino outlet
polo outlet
louis vuitton outlet online
ralph lauren polo shirts
air max uk
omega watches
canada goose outlet
true religion jeans
michael kors factory outlet
burberry outlet
true religion outlet
vans shoes
cheap jordans
20170622caihuali

Offline

 

#19 2017-06-24 11:38:38

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Co to za bełkot powyżej???
Abbott Papyrus-BritishMuseum:
http://images83.fotosik.pl/71/14af7be24e52a44emed.jpg

Staroegipska poezja miłosna (Nowe Państwo):

Wiersze Necht-Sobeka
Przynosisz go do domu


Przynosisz go do domu siostry,
jak burza przesz do jej kryjówki,
która przemienia się w więzienie.
On — ginie z ręki pani domu.

Śpiewem więc ugość ją i tańcem,
winem i piwem na dodatek —
tak jej pomieszasz czarnoksięstwa,
że zdołasz jej tę noc odpłacić.

I wreszcie powie tobie: "Weź mnie,
o brzasku zróbmy też to samo."

Przełożył: Tadeusz Andrzejewski

Offline

 

#20 2017-06-26 04:55:20

yangping55
Bywalec
Zarejestrowany: 2017-06-26
Posty: 45

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

michael kors outlet
true religion jeans
fred perry polo
mlb jerseys cheap
ed hardy
birkenstocks
nike free flyknit
polo ralph lauren
coach bags
adidas superstar
cheap mlb jerseys
mont blanc
kate spade outlet
birkenstock sandals
nike shoes
supra shoes
yeezy 350 boost
adidas superstar
oakley sunglasses outlet
hollister clothing store
kate spade handbags
nike outlet
ralph lauren outlet
pandora charms sale
pandora outlet
sac longchamp pliage
ralph lauren uk
salomon shoes outlet
pandora jewelry
coach outlet store online clearances
coach factory outlet
michael kors outlet
adidas outlet
ray ban sunglasses discount
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses
fitflop sandals
coach factory outlet
ray ban sunglasses
michael kors uk
cheap jordans
ecco shoes
coach factory outlet
kd 9 shoes
coach outlet
gucci outlet
adidas yeezy
tory burch outlet
oakley sunglasses
ralph lauren sale clearance
coach outlet
james harden shoes
christian louboutin outlet
mbt shoes
mulberry outlet
mbt shoes
oakley sunglasses
birkenstock sandals
cheap mlb jerseys
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
pandora charms sale clearance
mulberry bags
discount oakley sunglasses
adidas pas cher
wholesale nike shoes
yeezy boost
mont blanc
valentino shoes
red bottoms shoes
polo ralph lauren
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
michael kors outlet online
adidas yeezy boost 350
christian louboutin
vans outlet store
mont blanc pens
cheap nike shoes
michael kors outlet clearance
yeezy boost
coach factory outlet
christian louboutin sale
longchamp outlet
yeezy boost 350 v2
levis jeans
versace shoes
chaussures louboutin
ysl handbags
coach outlet store
jordans
mulberry handbags
pandora charms
polo outlet
birkenstock outlet
yeezy boost 350
adidas yeezy
columbia shoes
michael kors outlet
coach canada
oakley sunglasses outlet
michael kors outlet
fitflops
fitflops uk
ralph lauren uk
nike air max outlet
louboutin chaussures
pandora charms
sac longchamp pas cher
pandora bijoux
rayban
swarovski crystal
adidas superstar shoes
polo ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
michael kors uk
air jordan retro
coach outlet
fred perry
coach outlet
ed hardy clothing
true religion
michael kors outlet
nike air max 90
nike store
sac longchamp
mont blanc pens
kevin durant shoes
ralph lauren
michael kors bags
ralph lauren uk
cat shoes
kate spade handbags
tory burch outlet
yeezy boost
cheap jordans
nike outlet online
coach outlet
pandora charms
tods outlet
nmd shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
adidas uk
adidas superstar
kate spade outlet store
nike shoes outlet
louis vuitton outlet
birkenstocks
adidas outlet
coach factory outlet online
dansko sandals
polo ralph lauren
louboutin pas cher
dansko outlet store
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
burberry outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap nike air max
air jordan uk
coach factory outlet
ralph lauren uk
fitflops shoes
coach outlet online
yeezy boost 350
miami heat jerseys
christian louboutin outlet
nike factory store
salomon shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
michael kors outlet online
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
vans shoes
mulberry purse
adidas yeezy
fendi handbags
polo ralph lauren
yeezy boost 350
nike store
michael kors handbags
adidas superstar
pandora charms uk
coach outlet
longchamp outlet store
ralph lauren outlet online
toms shoes
celine outlet store
coach handbags
adidas nmd
hermes outlet
polo ralph lauren outlet
mbt shoes
nike store
prada outlet
clarks shoes
oakley sunglasses
longchamp uk
jimmy choo
coach outlet
giuseppe zanotti sneakers
adidas shoes
coach factory outlet
michael kors handbags
cheap jordans
clarks outlet
giuseppe zanotti outlet
nike outlet
birkenstock shoes
red bottoms shoes
mulberry uk
true religion jeans
fred perry
longchamp outlet
louboutin
coach outlet
michael kors outlet
michael kors uk
toms shoes outlet
under armour shoes
yeezy boost 350
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
steph curry shoes
red bottoms
cheap oakley sunglasses
cheap jerseys
nike air max pas cher
hollister co
adidas nmd
fitflops sale clearance
coach outlet online
kate spade handbags
ralph lauren sale clearance
adidas nmd
coach outlet store
nike shoes for men
gucci outlet
cheap nfl jerseys
nike shoes
cheap jordans
marc jacobs bags
michael kors canada
michael kors handbags
coach factory outlet
pandora outlet
nmd adidas
adidas outlet
fake rolex
ralph lauren outlet online
cheap ray bans
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren sale clearance
houston texans jerseys
coach factory outlet
coach outlet store online
coach outlet store
nike roshe run
tory burch outlet store
fendi handbags
birkenstock shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
toms shoes
sac michael kors
birkenstock sandals
michael kors outlet
cheap mont blanc
adidas nmd
ralph lauren outlet
coach outlet
discount ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys wholesale
true religion outlet
tods shoes
nmd adidas
michael kors outlet
pandora charms
borse gucci
coach outlet
cheap mlb jerseys
coach outlet
seattles eahawks jerseys
nike air max
cheap jordan shoes
michael kors handbags
louis vuitton outlet
sac longchamp pas cher
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
parada handbags
coach outlet
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet store
michael kors
hermes handbags
nike outlet
burberry outlet canada
nmd adidas
hermes birkin
valentino
ralph lauren outlet
adidas outlet
michael kors canada
michael kors outlet
parker pens
ralph lauren outlet
air max 2017
nike air max 90
nike outlet store
moncler
pandora charms
adidas yeezy
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion outlet
cheap nfl jerseys
adidas yeezy
kate spade
longchamp handbags
pandora
michael kors outlet online
ralph lauren pas cher
michael kors handbags
nike air max
coach outlet
burberry outlet store
moncler outlet
longchamp uk
christian louboutin
official coach factory outlet
rolex watches
birkenstock pas cher
dallas cowboys jerseys
michael kors bags
clarks shoes
pandora uk
michael kors
coach factory outlet
adidas shoes
louis vuitton outlet
burberry sale
pandora bracelet
jordan shoes
adidas shoes
coach factory outlet
nike air max 90
coach factory outlet
adidas shoes
yeezy boost
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
air jordans
cheap jordans
new england patriots jerseys
louis vuitton handbags outlet
polo ralph lauren
pandora uk
replica watches
clarks outlet
rolex watches
cheap jerseys from china
coach outlet online
coach factory outlet online
cheap jordans
adidas nmd
hermes handbags
coach outlet store
hermes handbags
pandora soldes
louis vuitton outlet online
moncler jackets
louboutin shoes
doudoune moncler
rolex replica watches
nike free run black
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet
nike free 5.0
cheap jordans
coach factory outlet
adidas shoes
dolce and gabbana outlet
ralph lauren clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses
fitflops
adidas shoes
pandora jewelry
chi flat iron
yeezy boost 350
birkenstock sandals
valentino shoes outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ed hardy
swarovski jewellery
toms shoes outlet
coach outlet store
pandora jewelry
louboutin uk
cveland cavaliers jerseys
nike free run flyknit
red bottoms
louis vuitton outlet store
timberland boots
fit flops
coach outlet
adidas yeezy boost
moncler jackets
louis vuitton handbags
christian louboutin shoes
coach factory outlet
rolex replica
michael kors outlet clearance
longchamp handbags
hermes bags
ralph lauren sale clearance
pandora outlet
coach outlet
nike air max
fitflops sale clearance
swarovski crystal
polo ralph lauren outlet online
longchamp bags
oakley sunglasses
moncler outlet
michael kors outlet clearance
ultra boost
dansko shoes
mulberry handbags
michael kors handbags
pandora jewelry
moncler outlet
salomon shoes
celine outlet
adidas trainers
coach outlet
kate spade handbags
longchamp handbags
polo ralph lauren outlet online
columbia outlet online
michael kors outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
fit flops
longchamp bags
burberry outlet
cheap jordans free shipping
rolex replica watches
burberry outlet online
fitflops
air max
pandora jewelry
coach outlet
dansko outlet
nike air max
pandora charms
fitflops
fitflops
michael kors outlet clearance
christian louboutin outlet
coach outlet
polo outlet
christian louboutin
air max 95
nike air max
ray ban sunglasses
coach outlet store
coach outlet
michael kors handbags
toms outlet
nike roshe
adidas uk
ralph lauren
longchamp uk
christian louboutin sale
christian louboutin
adidas shoes
marc jacobs handbags
coach outlet store
2017.6.26yangping

Offline

 

#21 2017-06-29 12:30:46

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Co to za bełkot powyżej???
Abbott Papyrus-BritishMuseum:
http://images83.fotosik.pl/71/14af7be24e52a44emed.jpg

Staroegipska poezja miłosna (Nowe Państwo):

Wiersze Necht-Sobeka
Przynosisz go do domu


Przynosisz go do domu siostry,
jak burza przesz do jej kryjówki,
która przemienia się w więzienie.
On — ginie z ręki pani domu.

Śpiewem więc ugość ją i tańcem,
winem i piwem na dodatek —
tak jej pomieszasz czarnoksięstwa,
że zdołasz jej tę noc odpłacić.

I wreszcie powie tobie: "Weź mnie,
o brzasku zróbmy też to samo."

Przełożył: Tadeusz Andrzejewski

Offline

 

#22 2017-08-23 07:23:06

zhengjx
Aktywny użytkownik
Zarejestrowany: 2017-07-07
Posty: 99

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

zhengjx20170823
mulberry bags
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
nike free running
ugg outlet online
canada goose outlet
mcm backpacks
yeezy boost
converse shoes sale
cheap oakley sunglasses
pandora bracelet
cazal outlet
nike outlet store online
coach outlet
nba jerseys
longchamp handbags
tory burch handbags
oakley sunglasses wholesale
kobe 9 elite
true religion uk
ralph lauren shirts
ugg outlet store
swarovski jewellery
polo outlet online
nike outlet online
cheap jordan shoes
ralph lauren uk
kd shoes
ralph lauren outlet
coach outlet store online
cheap jordan shoes
chrome hearts online store
michael kors handbags
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
tory burch outlet
swarovski outlet
cheap oakley sunglasses
polo outlet store
polo ralph lauren
longchamp outlet
longchamp bags
ray ban sunglasses
adidas nmd
kobe shoes
mulberry handbags
burberry outlet sale
cheap jordans free shipping
coach outlet
soccer jerseys wholesale
true religion outlet
coach outlet online
true religion outlet
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
burberry canada
cheap uggs outlet,cheap uggs for sale,cheap ugg boots,cheap uggs for kids,cheap uggs for women,cheap uggs bailey bow,cheap uggs china,cheap uggs for men,cheap uggs for girls,cheap uggs boots for women
ferragamo shoes
michael kors uk
fitflops uk
ferragamo shoes sale
polo ralph lauren
cheap nike shoes
cheap oakley sunglasses
coach outlet
coach outlet
pandora outlet
mulberry handbags
cheap nfl jerseys
nike store uk
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses wholesale
yeezy boost 350
oakley sunglasses sale
michael kors outlet online
coach outlet online
fitflops uk
michael kors outlet
coach outlet online
christian louboutin shoes
coach factory outlet
true religion jeans
fitflops
oakley sunglasses
true religion outlet store
coach outlet online
ugg boots outlet
lacoste pas cher
fitflops
nike roshe run
coach outlet
polo outlet
coach outlet online
canada goose parka
cheap jordans
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
ugg boots clearance,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
true religion canada
cheap oakley sunglasses
coach outlet
jordan shoes
ugg boots outlet
uggs outlet
canada goose outlet
links of london jewellery
michael kors outlet
mulberry outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
prada outlet online
michael kors outlet online
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
ralph lauren uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors handbags outlet
mont blanc pens
max 90
coach outlet online
oakley sunglasses sale
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags clearance
nfl jersey wholesale
coach outlet store
christian louboutin shoes
true religion jeans sale
tory burch outlet online
coach outlet
pandora outlet
cheap ray bans
uggs outlet
coach outlet online
cheap soccer jerseys
swarovski crystal
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
jordan 4
nfl jersey
cheap michael kors handbags
polo outlet stores
ralph lauren outlet
ralph lauren
ugg boots australia
polo outlet
pandora jewelry
ralph lauren polo
ecco outlet
new balance outlet
coach outlet store online
fitflops
christian louboutin sale
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet store
cheap oakley sunglasses
ferragamo shoes
coach outlet
ugg outlet
vans outlet
adidas shoes
coach factory outlet
michael kors outlet store
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
pandora outlet
coach outlet online
canada goose outlet
mbt shoes outlet
coach outlet
canada goose uk
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
nike air max 90
nike trainers uk
oakley sunglasses sale
coach outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet online
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
ferragamo shoes
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet stores
coach outlet store online
air max shoes
air max 90
swarovski uk
christian louboutin uk
mulberry bags
canada goose outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren outlet
snapbacks wholesale
nike air max 90
lebron shoes
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren
ugg outlet online
oakley sunglasses
michael kors outlet
uggs outlet
michael kors outlet online
kate spade
michael kors outlet stores
canada goose jackets
cheap nba jerseys
canada goose jackets
nike uk store
coach outlet store online
michael kors outlet online
mulberry uk
coach outlet
fitflops sale clearance
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
coach handbags outlet
max 1
michael kors outlet clearance
nike trainers
mont blanc outlet
cheap oakley sunglasses
christian louboutin shoes
coach outlet
michael kors uk
nike shoes
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet clearance
adidas nmd runner
ralph lauren?uk
supra shoes sale
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
cheap jordans for sale
swarovski crystal
coach outlet clearance
true religion jeans
michael kors outlet
uggs outlet
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids
nfl jerseys
camisetas futbol baratas
bottega veneta outlet online
coach factory outlet
mac tools
birkenstock shoes
nike air huarache
ralph lauren polo
coach outlet
kate spade outlet online
michael kors uk
adidas wings shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
polo ralph lauren
coach outlet online
lebron shoes
ray ban sunglasses uk
coach factory outlet
polo ralph lauren
coach outlet
coach outlet store online
cheap jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet clearance,ugg outlet online clearance,ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
prada outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
ray ban sunglasses wholesale
canada goose outlet store
true religion jeans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
reebok shoes
ralph lauren uk
air force 1 shoes
tods outlet online
polo outlet stores
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
coach outlet clearance
cheap ray bans
tory burch outlet online
ugg outlet stores
michael kors handbags
nike shoes for women
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
longchamp handbags
air max trainers
ugg outlet,ugg outlet store,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
adidas shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose
michael kors bags
nike roshe run
cheap jordans
pandora outlet
adidas outlet
nhl jerseys
longchamp outlet
ugg clearance
ralph?lauren?polo?shirts
nike blazer pas cher
ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots
michael kors outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
coach factory outlet
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet
mlb jerseys
adidas outlet
coach outlet online
pandora jewelery
mac outlet
nike outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
marc jacobs sale
coach outlet clearance
true religion outlet uk
mulberry handbags sale
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
cheap jordan shoes
snapback hats
lacoste polo
coach outlet online
valentino shoes
coach factory outlet
snapbacks wholesale
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
true religion jeans outlet
nfl jerseys
hermes birkin bag
ralph?lauren
ugg outlet,ugg outlet sale,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets for women
canada goose jackets men
ugg boots clearance
ugg boots outlet
michael kors outlet clearance
michael kors handbags outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
longchamp handbags
canada goose coats
air max 90
ugg boots for women,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
thomas sabo charms
michael kors outlet clearance
ed hardy outlet
pandora charms sale clearance
christian louboutin
ralph lauren outlet
ray bans
herve leger dresses
swarovski jewelry
mlb jerseys
michael kors handbags
lacoste shirts
kobe bryants shoes
ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
polo outlet
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
true religion jeans sale
coach outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
mbt shoes
burberry outlet store
los angeles lakers
salomon outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
kate spade uk
swarovski jewelry
uggs outlet
nike shoes uk
kate spade handbags
ray-ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
moncler coats
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
tory burch outlet online
ralph lauren polo
canada goose jackets
true religion outlet
reebok shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet
coach outlet online
coach factory outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
christian louboutin sale
michael kors outlet online
coach outlet store online
ray ban wayfarer
ugg outlet store
michael kors canada
michael kors outlet online
foamposite shoes
kate spade uk
nike air max 1
uggs outlet
oakley sunglasses sale
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
birkenstock shoes
nfl jersey wholesale
mbt shoes outlet
lacoste outlet
hermes belts
ugg outlet clearance
Nike Free shoes
michael kors outlet clearance
fred perry polo
uggs outlet
polo pas cher
puma shoes
coach outlet online
nike air huarache
ralph lauren outlet
coach factory outlet
prada sunglasses for women
true religion jeans
jerseys wholesale
soccer cleats
cleveland cavaliers jerseys
ugg outlet
coach outlet
cheap mlb jerseys
polo ralph lauren outlet
adidas shoes
ugg boots clearance
coach factory outlet
canada goose outlet
hermes outlet store
polo ralph lauren outlet
roshe run
ray-ban sunglasses
coach outlet
kate spade handbags
coach outlet store online
michael kors outlet online
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ray ban sunglasses outlet
ugg boots outlet
tory burch sandals
hermes outlet
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
coach outlet online coach factory outlet
tory burch outlet stores
nike air max
coach factory outlet
ralph lauren outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
ray ban sunglasses
cheap football shirts
cheap ray ban sunglasses
ugg clearance
michael kors uk
oakley sunglasses wholesale
nba jerseys wholesale
pandora jewellery
michael kors outlet clearance
fitflops sale clearance
coach factory outlet
cheap uggs
adidas uk store
nike outle
longchamp outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts outlet
nike shoes
ysl outlet online
ugg boots clearance
uggs outlet
ferragamo outlet
ugg outlet store
canada goose coats
uggs outlet
canada goose jackets
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
pandora charms
michael kors outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
mulberry outlet
prada outlet
canada goose outlet
michael kors handbags
cheap ray ban sunglasses
burberry outlet store
coach outlet online
canada goose jackets on sale
polo outlet
canada goose coats
cheap jerseys wholesale
canada goose jackets outlet
michael kors outlet
nike shoes outlet
moncler sale
michael kors wallets for women
nike trainers
ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
air max 90
coach outlet online
adidas shoes
coach factory outlet
air max 2015
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
ugg outlet
nhl jerseys wholesale
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
polo ralph lauren outlet
ralph lauren
giuseppe zanotti shoes
Basketball Shoes
qw

Offline

 

#23 2017-08-23 08:44:14

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Co to za bełkot powyżej???

Ostatnio edytowany przez WSHoran (2017-09-04 09:52:16)

Offline

 

#24 2017-09-04 03:52:30

jeje222
Częsty bywalec
Zarejestrowany: 2017-09-02
Posty: 53

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

lebron 13 low
adidas outlet
michael kors outlet
burberry scarf
nike air zoom pegasus 32
reebok outlet
nmd r1
fitflops sale clearance
nike air force 1
adidas tubular
nike roshe run
yeezy sneakers
links of london
michael kors
tom ford glasses
gucci belt
jordan retro
hogan outlet
atlanta falcons jersey
yeezy boost 350
michael kors outlet handbags
yeezy boost 350
pandora jewelry
golden goose
michael kors outlet store
james harden shoes
patriots jersey
jordan retro
pandora bracelet
adidas tubular
air max 95
asics running shoes
lebron 14
jordans for cheap
kyrie 3
adidas nmd
timberland outlet
true religion jeans
hogan outlet online
longchamp outlet
ultra boost
falcons jersey
longchamp
true religion
hermes belt
baseball jerseys
harden shoes
yeezy boost 350
nike air zoom
adidas neo online shop
kobe basketball shoes
cheap jordans
nike air max
yeezy boost
air jordan 12
yeezy boost
basketball shoes
nike lebron 14
longchamp bags
adidas tubular UK
adidas yeezy
michael kors factory outlet
jordan shoes
nike roshe run
links of london
yeezy shoes
air jordan
yeezy boost
jordan shoes
kobe shoes
nike air max 90
converse shoes
kyrie irving shoes
michael kors purses
true religion outlet
cheap jordan shoes
converse outlet
nike polo
yeezy boost
longchamps
adidas ultra boost
nike air max 2018
jordan 13
patriots jerseys
air jordan 11
kobe bryant shoes
under armour curry 3
lebron james shoes
jordan retro 13
adidas nmd r1
yeezy boost 350 v2
longchamp handbags
nike air force 1
kobe 9
michael kors outlet
timberland shoes
lebron 13
vibram fivefingers
nike huarache
chrome hearts
adidas ultra boost 3.0
longchamp handbags
michael kors outlet online
nike air max 90
adidas store
nike huarache
cheap jordans
adidas superstar UK
jordan shoes
curry 4
pandora charms
nike mercurial vapor
cartier bracelet
air max 2018
adidas stan smith women
nike huarache sale
nmd
true religion jeans
louboutin shoes
prada eyeglasses
kobe shoes
gucci belts
nmd
jordan 6
retro jordans
michael kors outlet store
adidas outlet online
nike zoom
chrome hearts online
huarache shoes
longchamp bags
nike roshe run one
adidas shoes
basketball shoes
air max 90
roshe run
light up shoes
yeezy boost 350 v2
irving shoes
nike huarache
adidas nmd r1
air max 90
adidas gazelle
air max 90
air jordan shoes
yeezy
led light up shoes
cheap nfl jerseys china
huarache shoes
kobe 9
adidas yeezy boost
longchamp
golden goose
tory burch shoes
michael kors outlet online
cheap jordans
kobe 11
michael kors handbags
adidas nmd
fitflops
true religion outlet
longchamp bags
nike zoom
kobe basketball shoes
adidas nmd
adidas neo
lacoste online shop
michael kors handbags
kobe bryant shoes
hermes belt
adidas nmd
curry 3
ferragamo belt
converse shoes
http://www.nikedunks.us.org
adidas gazelle sale
kobe sneakers
nfl jerseys
nike air force 1 high
adidas nmd
cartier love bracelet
michael kors outlet
adidas ultra boost
lebron 13 shoes
fitflops sale
nike air max 2017
adidas ultra boost 3.0
fitflops clearance
van cleef arpels
tory burch shoes
new england patriots jerseys
adidas online shop
tom ford sunglasses
led shoes
air max
http://www.uggoutlet.uk
golden goose sneakers
chrome hearts outlet
adidas superstar
nike mercurial
adidas tubular
adidas stan smith men
michael jordan shoes
nike air max 2016
nike air max 90
michael jordan shoes
cheap jordans
nike dunks
adidas yeezy boost
yeezy shoes
cheap jordans
air force ones
jordan 4
nike roshe run
lacoste outlet
yeezy shoes
prada sunglasses
retro jordans
cheap nhl jerseys
jordan 12
pandora jewelry
pandora bracelet
chrome hearts
adidas nmd
christian louboutin shoes
golden goose sneakers
hermes belts for men
real jordans
nike kyrie 3
michael kors handbags sale
yeezys
lacoste polo
michael kors outlet
air jordan shoes
gucci belts for men
michael kors handbags
lebron shoes
longchamp handbags
cheap nfl jerseys
nike air zoom structure 19
nhl jerseys
yeezy
stephen curry shoes
nike air max
longchamp longchamps
adidas superstar
ultra boost 3.0
curry 2
mlb jerseys
nike air force 1 low
adidas yeezy
light up shoes
curry 3
adidas yeezy boost
adidas stan smith
asics sneakers
nike air max95
ferragamo sale
nike air force
longchamp
michael kors outlet
michael kors factory outlet
kobe 11
pandora charms
jordan 11
air jordan 6
links of london sale
adidas stan smith uk
yeezy boost 350 v2
vanvan cleef and arpels
curry shoes
air jordan
jordan retro
air jordans
adidas ultra boost
converse outlet store
michael kors outlet
dior sunglasses
adidas stan smith
golden goose outlet
adidas tubular x
nike roshe one
adidas outlet
nike air force

Offline

 

#25 2017-09-04 09:52:29

WSHoran
Pisarz
Zarejestrowany: 2015-07-25
Posty: 1003
Serwis

Re: Hieroglify - "Święte znaki" Kemet

Abbott Papyrus-BritishMuseum:
http://images83.fotosik.pl/71/14af7be24e52a44emed.jpg

Staroegipska poezja miłosna (Nowe Państwo):

Wiersze Necht-Sobeka
Przynosisz go do domu


Przynosisz go do domu siostry,
jak burza przesz do jej kryjówki,
która przemienia się w więzienie.
On — ginie z ręki pani domu.

Śpiewem więc ugość ją i tańcem,
winem i piwem na dodatek —
tak jej pomieszasz czarnoksięstwa,
że zdołasz jej tę noc odpłacić.

I wreszcie powie tobie: "Weź mnie,
o brzasku zróbmy też to samo."

Przełożył: Tadeusz Andrzejewski

Offline

 

Stopka forum

Forum PunBB, modyfikacja Nexus Media


Copyright 2017 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo
Webdesign: TonikStudio.pl