Temat: prosze o sprawdzenie zdaƄ

Has Tom arrived yet- Czy Tom juĆŒ wrĂłciƂ?
Not, yet- Jeszcze nie
It seemed to me I have heard his voice - wydawaƂo mi się ze sƂyszaƂam jego gƂos
No, it was my voice
2) You' ve probably broken your leg when you fell off the bike- Prawdopodobnie zƂamaƂeƛ nogę kiedy spadƂeƛ z roweru