1 (edytowany przez jadali 2016-03-07 10:28:38)

Temat: Sir Kenneth J. Dover — Homoseksualizm Grecki

[img]http://merlin.pl/Homoseksualizm-grecki_James-Dover,images_product,21,83-89598-25-6.jpg[/img]


Sir Kenneth J. Dover — Homoseksualizm Grecki
Homoseksualizm grecki to kompletna naukowa monografia zjawiska
społecznego stanowiącego ważny, a często lekceważony lub wstydliwie
pomijany element kultury antycznej. Analiza znaczenia, rzeczywistej
postaci oraz sposobu funkcjonowania homoseksualizmu i pederastii
w greckiej polis została przeprowadzona w oparciu o wszelkie dostępne
świadectwa — malarstwo wazowe, poezję archaiczną i klasyczną,
dialogi Platona, mowy sÄ…dowe czy komedie Arystofanesa. OglÄ…d
szerokiego kontekstu kulturowego pozwala na przedstawienie wszystkich
możliwych odcieni zjawiska — od subtelnych rozróżnień emocji i postaw
po aspekt czysto fizyczny; od wizji miłości wyidealizowanej, poprzez model
zwiÄ…zku homoseksualnego jako konwencjonalnej w gruncie rzeczy relacji
zapewniającej obu stronom określone korzyści, aż do zachowań mających
charakter prostytucji.

(text z tylnej okładki książki)