1 (edytowany przez jadali 2015-11-09 11:44:05)

Temat: Zagraniczna Literatura o USSR i Rosji

Polecam wszystkim Zapiski Oficera Armii Czerwonej, Sergiusza Piaseckiego.
A takĆŒe zbiĂłr reportaĆŒy BiaƂa Gorączka, Jacka Hugo Badera. I  oczywiƛcie
biografię Kiedy Bóg OdwróciƂ Wzrok, WiesƂawa Adamczyka, z przedmową
Normana Davisa.