logo słówka

#1 2013-11-01 22:16:38

k004
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2013-11-01
Posty: 1

Czy mógłby mi ktoś to przetłumaczyć na j. włoski? Bardzo proszę PILNE

Wieczorami, gdy temperatura powietrza spada do 32 stopni, urządzamy długie spacery przy świetle księżyca, wzdłuż wybrzeża. Gdy poszliśmy coś zjeść i wypić do kawiarni słychać było piękną, hiszpańską muzykę.
Poznałam tu nowych, interesujących ludzi. Spotykamy się na plaży, gramy w piłkę wodną i rozmawiamy najczęściej w języku angielskim. Wczoraj byłam z nimi w kinie i restauracji, a później chodziliśmy po sklepach. Oczywiście kupiłam Ci pamiątkę.
Dwa tygodnie naszego pobytu nad Morzem Śródziemnym mijają błyskawicznie. Rozstanie z Hiszpanią i nowymi przyjaciółmi nie będzie łatwe.
Zrobiłam dużo zdjęć, gdy wrócę to je obejrzymy i wszystko opowiem Ci ze szczegółami.
Jestem bardzo zadowolona z pobytu w Hiszpanii. To będą niezapomniane dni!
Za trzy dni wracamy do Warszawy, ale już samolotem.
Czekam na wiadomość od Ciebie. Myślę, że niedługo się zobaczymy.
Pozdrawiam

Offline

 

#2 2013-11-02 16:02:50

sylwia81
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2012-06-06
Posty: 6

Re: Czy mógłby mi ktoś to przetłumaczyć na j. włoski? Bardzo proszę PILNE

Przetlumaczyl ktos?

Offline

 

#3 2013-11-02 16:44:23

sylwia81
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2012-06-06
Posty: 6

Re: Czy mógłby mi ktoś to przetłumaczyć na j. włoski? Bardzo proszę PILNE

Przetlumaczylam tak,moze ktos sprawdzic,czy jest dobrze.

Le sere,quando latemperatura dell'aria scende da 32 gradi,facciamo lunghe passeggiate alla luce della luna,lungo la costa. Quando siamo andati a mangiare e bere qualcosa nella caffetteria, era sentito una bella musica spagnola.
Ho conosciuto qua, la nuova, interessante gente. Ci incontriamo sulla piagga, giochiamo calcio palla e spesso parliamo in inglese. Ieri sono stata con loro al cinema ed al ristoante,e poi abbiamo visitati i negozi.
Certamente ti ho comprato un ricirdo.
Due settimaneil nostro soggiorno al Mediterraneo passano rapidamente.
La separazione con la Spagna e con i nuovi amici,non sara' facile.
Ho fatto tantefotografie,quando saro' tornato,le guarderemo e tutto ti raccontero'.
Sono molto contenta del soggiorno in Spagna. I questi giorni erano indimenticabili.
Fra tre' giorni torniamo a Varsavia,ma gia' in aereo.
Sto aspettando una notizia da te.
Spero' che ci vedremo tra poco.

Saluti.

Przetlumaczylam jak umialam,daj znac czy bylo dobzre.pozdrawiam.

Offline

 

#4 2014-01-10 16:34:50

Ewa-pl
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2009-10-12
Posty: 8

Re: Czy mógłby mi ktoś to przetłumaczyć na j. włoski? Bardzo proszę PILNE

La sera, quando la temperatura scende, facciamo lunghe passeggiate alla luce della luna, lungo la costa. Quando siamo andati a mangiare e bere qualcosa alla caffetteria, ho sentito una bella musica spagnola.
Qua ho conosciuto gente nuova e interessante. Ci incontriamo sulla spiagga, giochiamo a calcio e spesso parliamo in inglese. Ieri sono stata con loro al cinema ed al ristorante,e poi abbiamo visitato i negozi.
Certo che ti ho comprato un ricordino.
Le due settimane del nostro soggiorno sul Mediterraneo passano rapidamente.
Separarmi dalla Spagna e dai nuovi amici non sarà facile.
Ho fatto tante fotografie, quando sarò tornato(m.)/ tornata( ż.) le guarderemo e ti racconterò tutto.
Sono molto contento (m.)/ contenta (ż) del soggiorno in Spagna. Questi giorni sono stati indimenticabili.
Fra tre giorni torniamo a Varsavia, ma in aereo.
Aspetto tue notizie.
Spero che ci vedremo tra poco.


To jest tekst konsultowany z rodowitym Włochem, więc spoko! smile

Ostatnio edytowany przez Ewa-pl (2014-01-11 10:59:51)

Offline

 

#5 2014-02-19 00:50:49

ewa656
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2014-02-17
Posty: 4

Re: Czy mógłby mi ktoś to przetłumaczyć na j. włoski? Bardzo proszę PILNE

Bardzo proszę o przetłumaczenie tekstu. PILNE!!!!
Witam Panią,
Chciałabym dokonać podsumowania
1. Projekt domu musi wykonać architekt Włoski – musi spełniać wymagania Włoskich przepisów.
2. Jeśli już Pani zdecyduje się na dany projekt wycenimy go.
3. Płytę fundamentową wykonuje Pani we własnym zakresie.
4. Elementy budynku przywozimy z Polski, a następnie montujemy je na wykonanej już wcześniej płycie fundamentowej.
5. Ściany będą przygotowane do montażu instalacji.
4. Nie wykonujemy rozprowadzenia żadnych instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej). Musi to wykonać firma włoska zgodnie z obowiązującymi we Włoszech przepisami.
5. Instalację elektryczną musi poprowadzić wynajęty przez Państwa włoski elektryk w części ściany przeznaczonej na instalacje.
6  Dom jest gotowy z zewnątrz – na elewacji jest tynk, są zamontowane okna i parapety zewn., posiada kompletny dach; czy będziemy montować komin jest do ustalenia.
    Od wewnątrz są płyty OSB, w odpowiednich miejscach zdejmowalne, aby można było poprowadzić instalacje. Montaż płyt gipsowo – kartonowych jest do uzgodnienia (został ujęty w wycenie). Płyty te są montowane po rozprowadzeniu instalacji.
   
Jeśli chodzi o normy energetyczne, to  współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej, liczony według norm obowiązujących w naszym kraju U = 0,16 W/m2K .
Certyfikat energetyczny powinien policzyć dla Pani architekt włoski, według norm obowiązujących we Włoszech (mimo dyrektyw Unijnych w każdym kraju wygląda to inaczej).
W załączeniu przesyłam przekroje ścian, dachu i stropu.
Oczywiście rolety wewnątrz ścian możemy zamontować. Możliwe są również rolety zewnętrzne, które może sobie Pani zamontować w późniejszym okresie.
Dodatkowe elementy, które nie są ujęte w wycenie i są po Pani stronie to podatek VAT (stawka obowiązująca we Włoszech), zapewnienie wody i prądu na budowie, możliwości wjazdu ciężkim sprzętem , wytyczenie budynku, wywóz śmieci z budowy, noclegi dla ekipy montażowej do 10 km od budowy, rusztowania, wciągarka do dachówki ,toaleta przenośna toi-toi, wynajęcie dźwigu, projekt architektoniczny wraz z adaptacją i projektami instalacji, kierownik budowy
TŁUMACZENIE Z GOOGLA


Ciao Lady ,
Vorrei riassumere
1 Design per la casa architetto deve effettuare italiano - devono soddisfare i requisiti della legge italiana .
2 Se hai già decidere il progetto lo citerà .
3 Piastra di base si svolge la propria .
4 Elementi costruttivi portiamo il polacco , e poi montare sulla piastra di fondazione già fatto .
5 Le pareti saranno preparati per l'installazione di .
4 Non facciamo alcun impianti di distribuzione ( elettrici , idraulici , gas) . Ha a che fare un'azienda italiana in conformità con le leggi italiane .
5 L'impianto elettrico deve portare assunto da un elettricista nella sezione italiana della parete dedicata alle installazioni .
6 La casa è pronta dall'esterno - sulla facciata di intonaco , sono montati al di fuori dei davanzali e finestre , ha un tetto completo , se installiamo la canna fumaria deve essere determinata . .
    Dall'interno sono OSB , nei posti giusti rimovibili , in modo da poter condurre gli impianti . Installazione di gesso - cartone è chiuso ( è stato incluso nella misurazione ) . Queste piastre sono montate dopo l'installazione ridistribuito.
   
Quando si tratta di standard di efficienza energetica , il coefficiente di scambio termico della parete esterna , calcolato secondo le norme in vigore nel nostro Paese , U = 0,16 W/m2K .
Certificazione energetica dovrebbe contare per l'architetto signora italiana , secondo le norme in vigore in Italia ( anche se per direttive UE in ogni paese un aspetto diverso ) .
Allego sezioni di pareti , tetto e pavimento .
Naturalmente , le tende possono essere montate all'interno delle pareti . Ci sono anche tende esterne che si può permettere montati in una data successiva .
Ulteriori elementi che non sono inclusi nella valutazione e siete sul lato dell'IVA ( applicata in Italia ) , la fornitura di acqua ed elettricità sul posto , al momento del ricovero attrezzature pesanti , impostando la costruzione, i rifiuti da costruzione , alloggi per l'assemblaggio equipaggio 10 km di costruzione , impalcature , verricello per piastrelle , toilette portatile toi - toi , noleggio gru , progettazione architettonica , insieme con i progetti di adattamento e di installazione, direttore dei lavori

Offline

 

Stopka forum

Forum PunBB, modyfikacja Nexus Media


Copyright 2017 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo
Webdesign: TonikStudio.pl