1

Temat: Alfabet ƂaciƄski nie jest najpopularniejszym alfabetem na ƛwiecie

Wiedzieliƛcie o tym? PosƂuguje się nim tylko ok. 35% ludnoƛci ƛwiata!
Więcej tutaj: http://lacina.globalnie.com.pl/alfabet-lacinski/