91 Sprawdzenie listu

przez Wojskowi

93 as any has ever set eyes on

przez Virtus

94 dispose towards

przez Virtus

98 "a" czy "the"?

przez Virtus

99 czas przeszƂy

przez jotes

100 ƚredniowieczna piosenka

przez Virtus

102 Divine

przez Virtus

103 Zdanie do przetƂumaczenia

przez Virtus

104 uczucie zamiast myƛli?

przez Virtus

105 Walk On The Wild Side

przez Virtus

106 zdanie

przez xxiwonkax3

108 bullying

przez Virtus

109 sprawdzenie streszczenia

przez elpril

112 as

przez Virtus

116 Just by a little

przez mikomiko

117 Dear John

przez elpril

118 that bare skinned fool

przez Virtus

120 followed me up to the lifeboat

przez Ewrybary